Attendo – framtidens vård och omsorg

Mikael Sjöblom arbetar inom hemtjänsten på Attendo i Östersund, och berättar om ett varierande jobb där han får uppskattning av kunderna och känner att han gör stor nytta.

Attendo – framtidens vård och omsorg

Mikael är alltid ute i god tid. Börjar arbetsdagen klockan 7 hinner han med den där koppen kaffe först och kan titta igenom arbetsschemat i lugn och ro. Vilket område gäller den här dagen, vilka kunder ska han träffa och hur ser tiderna ut?

I Attendos lokaler träffas arbetskamraterna på morgonen. Gemenskapen och sammanhållningen är stark, och man hjälps åt där det behövs.
– Ibland är man två på besök hos kunden, men oftast är man ensam. Då är det bra att kunna dela med sig av erfarenheter, ställa frågor och ge varandra råd och tips när man träffas, säger Mikael.

Han uppskattar Attendo som arbetsplats. Här finns utrymme att påverka.
– Det mesta är bra, men vissa saker kan ju alltid bli bättre om man gör på ett annat sätt. Det kan man framföra och diskutera.

Vill du jobba tillsammans med oss? Klicka här!

Undersköterskor är en efterfrågad yrkesgrupp inom hemtjänsten på Attendo, men de personliga egenskaperna är också väldigt viktiga. Så här står det på hemsidan:
Att våra medarbetare har formell utbildning är viktigt men det är också av stor betydelse att man är ’rätt för jobbet’. Då spelar erfarenheter, engagemang och gott bemötande en stor roll.”

Attendos personal är uppdelad i en servicegrupp och en hemtjänstgrupp. I servicegruppen sköter man tvätt och inköp samt hushållsnära tjänster som kan bestå av städning men också av trädgårdsarbete.
I hemtjänstgruppen är omvårdnaden det primära. Behovet skiljer sig från kund till kund, men kan handla om allt från hjälp med att komma i och ur sängen, hjälp med på- och avklädnad, mat, hygien och medicinering. Den sociala biten är inte minst viktig.
– Man hittar samtalsämnen och många gånger känner kunderna igen en när man kommer, säger Mikael.

Man känner att man gör stor nytta varje dag

Vilka egenskaper är viktiga att ha inom hemtjänsten?
– Att vara vänlig och positiv är viktigt, men också att vara noggrann och att visa respekt. Det är människor vi har att göra med.

Vilka är fördelarna med jobbet inom hemtjänsten?
– Man får hjälpa människor och göra dem nöjda, och det är fritt, roligt och man känner att man gör stor nytta varje dag.

Vill du att Attendo Östersund ska utföra hemtjänst hemma hos dig? Klicka här för att fylla i ansökan.

Attendo Östersund

Erbjuder: Hemtjänst samt servicetjänster både genom bistånd och enligt befogenhetslagen samt RUT-tjänster.

Värderingar: Kompetens, engagemang, omtanke.

Yrkesgrupper anställda av Attendo: Service-, vård- och kontorspersonal.

Andra yrkesgrupper i verksamheten: Sjukgymnaster, distriktssköterskor samt arbetsterapeuter.

Verksamhetschef: Ann-Catrin Wik-Rantamäki.

Verksamhetsområden: Odensala, Hornsberg, Ljungen och Lugnviks hemtjänstområde. Huvudkontoret ligger på Ljungen vid Tegelplan.