Här är hemligheten bakom det effektiva förbättringsarbetet i Östersunds hemtjänst

Närhet mellan yrkesgrupperna, korta beslutsvägar och hög takt i förbättringsarbetet.
Så kan Attendos teamarbete i Östersund sammanfattas på ett enkelt sätt.
–  Vinsten blir ökad kvalitet för våra kunder, säger Therese Tander, verksamhetschef.

Närhet mellan yrkesgrupperna, korta beslutsvägar och hög takt i förbättringsarbetet. Så kan Attendos teamarbete i Östersund sammanfattas på ett enkelt sätt.

Här är hemligheten bakom det effektiva förbättringsarbetet i Östersunds hemtjänst

Egentligen är det ganska enkelt. Attendo Hemtjänst i Östersund har valt att placera sin teamledningsgrupp och hemtjänstpersonalen i samma lokaler. Närheten mellan yrkesgrupperna gör att informationen från de som utför det dagliga arbetet hos hemtjänstkunderna kan flyta obehindrat. Inga långa beslutsvägar till de som tar beslut för verksamheten. Närkontakten gör att takten i det löpande förbättringsarbetet blir hög. Ytterst gynnar det hemtjänstkunderna.

Lina Redman, fysioterapeut.
Lina Redman, fysioterapeut.

  Allt blir så mycket bättre när olika yrkesgrupper gör arbetet tillsammans än att var och en sitter för sig och försöker lösa problemen som uppstår, säger Lina Redman, fysioterapeut.

Som fysioterapeut är det hennes uppgift att driva frågor som rör ”det rehabiliterande förhållningssättet”, det vill säga sådana saker som att slå vakt om hemtjänstkundernas rätt att få vara fysiskt aktiva och själva klara mer saker i vardagen. En annan viktig uppgift för Lina Redman är att arbeta fallförebyggande.

– Genom att vi har den här närheten till varandra, så kan jag få information direkt från hemtjänstpersonalen om någon fallit och jag behöver inte alltid invänta en händelserapport. Det gör att jag kan arbeta fallförebyggande på ett väldigt effektivt sätt, säger Lina Redman.

Även Carina Hansson, distriktssköterska, ser stora fördelar med teamarbetet på Attendo.

  Det blir bra sammanhållning. Alla i ledningsteamet får bra information, vilket gör att vi lättare blir delaktiga i de beslut som tas. Vi kan alla vara med och påverka verksamheten i en positiv riktning, säger Carina Hansson.

Motsatsen till det här arbetssättet vore att hon själv hade sitt kontor på en annan plats än hemtjänstpersonalens lokaler. I större organisationer är det inte ovanlig att distriktssköterskorna har det så, konstaterar Carina Hansson.

  Nackdelen med det är att man inte heller blir involverad i hemtjänsten på samma sätt. Fördelen med att jobba på det här sättet är att jag får en mycket närmare kontakt med undersköterskorna. Det gör att jag får bra information och att till exempel delegeringshanteringen blir säkrare, säger Carina Hansson.

Skulle du vilja påstå att det ökar kvaliteten för era hemtjänstkunder?

  Ja, det tycker jag. Jag får mer kännedom om kunderna än vad jag skulle få annars. Ibland kan jag fånga upp information som undersköterskorna kanske inte visste att jag var intresserad av. Då kan jag också boka in hembesök för att kolla upp om det finns några särskilda behov. Då blir det högre kvalitet, säger Carina Hansson.