94 miljoner till Söderhamn!

Tack vare Swedbanks kunder har Sparbanksstiftelsen Söderhamn kunnat återinvestera 94 miljoner till Söderhamn under årens lopp.
Det är över 200 år sedan den första sparbanken startade i Sverige. Idén var att hjälpa bygdens folk att spara till sin egen framtid. Sparbanksidén lever kvar än idag. På Swedbank arbetar man för att ge människor och företag möjlighet att skapa en bättre framtid och engagerar sig i den lokala samhällsutvecklingen.

Sara Åhnstrand, VT Sparbanksstiftelsen Söderhamn, träffar elever i Söderhamn och pratar pengar.

Sparbankerna har genom historien haft en viktig roll i uppbyggnaden av det svenska samhället. De var till exempel den största långivaren när Statens Järnvägar skulle börja bygga järnvägen i mitten av 1800-talet. De var också först med att låna ut pengar till landets kommunorganisationer.

Sparbanksstiftelsen Söderhamn har återinvesterat 94 miljoner i Söderhamn.

Söderhamns Sparbank startade 1854 och har sedan dess haft en viktig roll för kommunens utveckling. I slutet av 1990-talet ombildades banken till aktiebolag. I samband med det bildades en sparbanksstiftelse med uppgift att äga banken och ge ut delar av bankens överskott som stöd till det lokala samhället. Senare såldes Söderhamns sparbank till Swedbank. Samarbetet mellan sparbanksstiftelsen och Swedbank lever kvar och de arbetar gemensamt för att utveckla Söderhamn.

Sedan starten år 2000 har Sparbanksstiftelsen Söderhamn beviljat närmare återinvesterat drygt 94 miljoner kronor till invånarna i Söderhamns kommun.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen här!

– Det fungerar som ett kretslopp, berättar Sara Åhnstrand, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen. Ju fler som väljer att bli kunder i Swedbank, desto bättre går det för banken och vi får större aktieutdelning på våra aktier i banken. Det är från den aktieutdelningen som vi i vår tur kan ge tillbaka till Söderhamns kommun och dess invånare.

Läs mer om Swedbank här!

Exempel på andra insatser banken och stiftelsen gör gemensamt för Söderhamns kommuns invånare:
• utbildar ca 700 ungdomar årligen i privatekonomi
• genomför informationsträffar och utbildning för att minska det digitala utanförskapet
• arrangerar tävlingen Söderhamns bästa UF-företag, där priset är ett aktiebolag.
• erbjuder gymnasiets avgångselever sommarjobb i samarbete med näringslivet och Söderhamns kommun.
• möjliggör Schools Out, Söderhamns drogfria skolavslutning tillsammans med näringslivet och Söderhamns kommun.

Till vänster: Sara Åhnstrand, VT Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Till höger: Annelie Storm Andersson, kontorschef Swedbank Hälsingland.

– Bankverksamheten har funnits i 200 år, jag är övertygad om att vi finns kvar om 200 år också, säger Annelie Storm-Andersson. Formerna för vår verksamhet förändras i takt med kundernas förändrade beteenden samt en ökad digitalisering i samhället. Den personliga relationen med kund kommer dock bestå. Vi har varit en viktig samhällsbyggare genom historien och det kommer vi fortsätta att vara även framåt.