Så jobbar Söderhamns ungdomar med UF-företag: ”Stärker självförtroendet”

Visste du att risken att hamna i arbetslöshet minskar om du drivit UF-företag under skoltiden? Anna Leima och Linda Andersson på Ung Företagsamhet i Gävleborg berättar att det finns många fördelar med att starta eget UF-företag som ung.

Emma Jansson, Elin Säll och Agnes Wiklund startade Hälsingechips UF. Anna Leima, regionchef på UF Gävleborg.

– Många elever berättar att de lär känna sig själva när de driver företag. De lär sig också att samarbeta och kanske upptäcker vad de vill jobba med efter skolan, säger Anna.

Anna Leima jobbar som regionchef på UF Gävleborg och Linda Andersson är projektledare gentemot grundskolan. Det finns 24 fristående UF-föreningar i Sverige som jobbar regionalt och lokalt och på nationell nivå finns ett kansli som förser föreningarna med bland annat utveckling av läromedel.

Läs mer om UF Gävleborg och allt du vill veta om UF-företag.

I grundskolan jobbar eleverna och lärare med olika läromedel för att väcka nyfikenhet, kreativitet och hjälpa eleverna att tro på sig själva. I UF-företagande på gymnasiet finns en processutbildning som drivs inom den befintliga kursplanen. Lärarna utbildas i att stötta eleverna och hjälper dem att starta, driva och avveckla sitt företag under studietiden.

– Vi utbildar framtidens arbetstagare och arbetsgivare och under processutbildningen får eleverna de kunskaper de behöver för att starta företag. Vår uppgift är att inspirera eleverna och utbilda lärarna som i sin tur lär eleverna, här finns vi också med och stöttar eleverna med föreläsningar och feedback. Sedan är vi också en bro mellan skolan och näringslivet, berättar Linda Andersson.

Linda Andersson, projektledare på UF Gävleborg gentemot grundskolan.

UF anordnar också event och nätverksträffar med näringslivet för att eleverna ska kunna knyta kontakter inför framtiden och hitta rådgivare inför UF-året. Under läsåret anordnas säljtillfällen och kickoffer och en gång per år ordnas också en mässa där UF-företagens produkter säljs.

I Söderhamn har UF ett unikt samarbete med Sparbanksstiftelsen Söderhamn, närmast i tiden anordnas en inspirationsdag för årskurs 9. Framtidskoll handlar om att lyfta entreprenörskap, privatekonomi och samhällsekonomi. Sedan jobbar man också med jobbkoll som ett delområde och som innebär att titta på vilka yrken som behövs i framtiden och hur det går till att söka jobb. Cirka 40 procent av eleverna driver ett UF-företag under gymnasietiden och 11 av 13 grundskolor jobbar med läromedlen i Söderhamns kommun.

– Tillsammans med Sparbanksstiftelsen är vi ute i grundskolorna och pratar ekonomi och entreprenörskapets betydelse för samhället. Förhoppningen är att väcka tankar och nyfikenhet inför framtiden, säger Linda.

Den 16 november ordnas nästa Framtidskoll, en temadag med elever från årskurs 9 på Vågbroskolan. Parallellt hålls också en digital Framtidskoll tillsammans med UF-regionerna i norr och Swedbank. Dagen är indelad i tre delar inom områdena privatekonomi, samhällsekonomi och jobbkoll.

Dags för UF-året i gymnasiet? Här finns all information och hjälp du behöver.

Anna Leima, Tilda Olsson, Matteo Pasero Pliakas, Alma Jonsson och Linda Andersson jobbar på UF Gävleborg.

I mars ordnas också den första riktiga UF-mässan efter pandemin, där bland annat årets UF-företagare utses.

– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda fysiska träffar igen. Tävlingsmomentet är viktigt eftersom man lär sig mycket av att presentera sin produkt och tänka igenom sin affärsplan och sina mål med UF-företaget. Året som UF-företagare stärker självförtroendet och gör att man lär känna sig själv och sina inre förmågor. Genom att jobba med UF-företagande lär man sig så mycket mer än att bara driva företag. Att samarbeta, lösa konflikter, tänka nytt och kreativt och att bygga nätverk är viktiga delar, berättar Anna.

UF i grundskolan – utbildning i entreprenörskap, läromedel och utbildningar – läs mer här.