Vi kan alla längta efter det goda samtalet

Svenska Kyrkan i Söderala Pastorat finns diakonen Anna Fäst och diakoniassistent Lars Holmqvist till ”Din tjänst”. Vi vill bjuda in till det goda samtalet. Diakoni betyder ”att tjäna” och är kristen tro i praktisk handling.

Vi vill bjuda in till det goda samtalet, säger Anna och Lars.

ALLA KAN HAMNA i en livskris. Kanske efter en sjukdom, ett dödsfall, en skilsmässa eller pensionering, det finns många anledningar till att vilja samtala med en annan människa.
– Det är du som bestämmer vad du vill prata om, säger Anna Fäst.

KYRKAN ÄR INGEN myndighet och för inga journaler. Vi försöker vara öppna för den som söker vår hjälp oavsett bakgrund eller religion. Vem du än är så är du alltid välkommen. I Svenska Kyrkan tror vi på en Gud som älskar alla människor villkorslöst, som förlåter och som upprättar. Som representanter för kyrkan och diakonin är vi kallade att förmedla denna bild av Gud, hans kärlek och detta förhållningssätt.

Läs mer: Våra återkommande grupper i Söderala Pastorat

RING OCH BESTÄM tid för samtal, väntetiderna är relativt korta och det kostar inget. Mötesplats bestämmer du själv, det kan vara hemma vid ditt köksbord eller i någon av kyrkans lokaler.
I alla möten är den kristna tron vår drivkraft och klangbotten.

EN GÅNG I månaden är det ”Andakt, musik och gemenskap” på pastoratets äldreboenden. Vi inleder med psalmsång, bibelläsning och bön. Därefter fortsätter gemenskapen med musik och allsång. Lars spelar fiol och någon av pastoratets musiker finns också med och spelar piano.
– Musiken är ett fantastiskt medel för delaktighet, glädje och gemenskap. Den väcker  känslor och minnen, och öppnar upp för möten och samtal, säger Lars Holmqvist. Det kan till och med vara så att en människa som förlorat sitt språk plötsligt sjunger med.

Läs mer om: Musikverksamheten i Söderala Pastorat

Den kristna tron är vår drivkraft.

I LJUSNE KYRKA har under våren många människor samlats varje onsdag kväll. Hit är alla som söker gemenskap och samtal välkomna.
– Vi avslutar alltid med en förbönsgudstjänst för den som vill delta, berättar Anna Fäst. Då ber vi på ett konkret sätt, med handpåläggning. Just nu är det sommaruppehåll men vi börjar igen till hösten.
I Skog bjuder kyrkan in till ”Träffpunkt Skog” en gång i månaden. Det är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Skog med sång, musik och föredrag på programmet.

VARANNAN VECKA SAMLAS syföreningarna i Skog, Ljusne och Mo/Bergvik. Dessa är mötesplatser för öppen gemenskap för daglediga. Syföreningarna arbetar som de gjort under många år; de samlar genom sitt arbete i kyrkans tjänst in pengar till goda ändamål.

Läs mer: Så här gör du för att kontakta Jourhavande Präst