Söderala pastorat bjuder in till ”Spa för själen”

Det är många som tror att Svenska kyrkan bara utför gudstjänster, begravningar, dop och bröllop. Men församlingen har flera spännande aktiviteter på schemat, bland annat meditation och retreat.
– Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att delta. Vår verksamhet är öppen för alla som är nyfikna, säger Magnus Natander, präst.

Att vårda det inre livet är en viktig del av kyrkan. Den 31 mars bjuder Söderala pastorat in till den återkommande retreatdagen i kyrkan och Samstugan i Bergvik.

Söderala pastorat består av Söderala, Ljusne, Mo-Bergvik och Skogs församlingar. Och de har i sin tur satsat på att skapa breda verksamheter för både stora och små besökare.
– Många har en bild av vad kyrkan är, men de missar lätt grunden, vilket är bönen och det andliga livet. Vi har bedrivit andlig verksamhet i över 2000 år, men vi är samtidigt ödmjuka inför mysteriet. Ibland kan man inte förklara allt med ord, säger Magnus Natander, präst.

Vår retreat är perfekt för dem som vill dra sig tillbaka och få nya perspektiv på livet

Han berättar att det finns människor som kallar sig för andliga och sökare, men som inte tror på Gud. I kyrkan är alla välkomna, oavsett om de är med i Svenska kyrkan – om man är sökare eller om man har en trygg och stabil kristen tro. Att vårda det inre livet är en viktig del av kyrkan. Den 31 mars bjuder Söderala pastorat in till den återkommande retreatdagen i kyrkan och Samstugan i Bergvik.
– Vi vill erbjuda en möjlighet att dra sig tillbaka och söka nya perspektiv på livet. Vi skapar en plats för stillhet och reflektion. Precis som med meditation går man in i sig själv och ibland kommer det upp obearbetade saker. Det kan vara jobbigt, men det är en del av den andliga utvecklingen, säger han.

Anmäl dig till retreatdagen här 

Söderala pastorat består av församlingarna Söderala, Ljusne, Mo-Bergvik och Skog.

Svenska kyrkan är mån om att följa med i utvecklingen av samhället. Magnus Natander berättar att de bland annat ser ett behov av att dra sig tillbaka från vardagens stress. Varje tisdag anordnar de meditation, bön och sång i Söderala kyrka.
– Vi använder en form som kallas ”Kristen djupmeditation”. Man kan säga mycket om meditation. Det kan vara enkelt och samtidigt oändligt svårt. Men det har alltid varit en del av kyrkan, speciellt retreatmiljöer eller i klostren där kontemplation, meditation och mystik är viktiga delar, säger han.

I Kristen djupmeditation har bland annat hämtat inspiration från den japanska zazen-meditationen. Det innebär att man sitter på pall, kudde eller stol och att man betonar kroppshållningen, sittställningen och andningen.
– Meditationen hjälper till andlig öppenhet inför Gud. Den visar oss kroppens betydelse för det andliga livet, ger oss uppmärksamhet och närvaro i nuet, vägleder till en enkel livsstil, känsla för miljön och allt levande samt distansen till egot och viljan till solidaritet och medmänsklighet, säger han.

Läs mer om Söderala pastorat här

Det händer med andra ord mycket i Söderala pastorat. Den 4 maj är det dessutom premiär för ”Spa för själen” i Söderala kyrka. Det är en dag med andlig fördjupning, meditation, föreläsning – och labyrintvandring på schemat.
– Det känns jättespännande. Det kommer att vara högt i tak och vi uppmuntrar deltagarna av vara både öppna och nyfikna. Vi har bjudit Christina Hedin som föreläsare och hon kommer att berätta om medeltida kvinnliga mystiker. Tanken är att ”Spa för själen” ska bli en återkommande dag, säger Magnus Natander och berättar att han ser fram emot vårens aktiviteter.