Tillsammans skapar vi framtidens skola i Kramfors!

På Högakustenenheten i Kramfors kommun har man kommit långt i arbetet med att utveckla framtidens skola. Genom ett tillsammans-arbete som inkluderar samtliga nivåer inom skolans organisation skapar man förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Samtidigt får pedagogerna i skolan bättre möjligheter att jobba mot de uppställda mål som finns, såväl för verksamheten som för varje enskild elev.
– Känslan är att vi alla drar åt samma håll, säger China Edström, Erik Lundberg och Mia Öberg.
  • 1/2

    Mia, Erik och China har lång erfarenhet av skolan och är eniga om att den gemensamma plattformen är ett lyft för hela skolorganisationen i Kramfors.

  • 2/2

    Erik, China och Mia jobbar inom olika delar av grundskolan, men ser alla fördelarna med det tillsammans-arbete som plattformen innebär.

Tydliga mål för skolan
Högakustenenheten i Kramfors innefattar Ullångersskolan, Nordingråskolan samt Högakustenskolan och där har China Edström, lärare, Erik Lundberg, lärare, och Mia Öberg, fritidspedagog, jobbat sedan många år. De har alla stor erfarenhet av skolan och är glada och stolta över den utveckling som man gemensamt har lyckats åstadkomma inom loppet av några år.

Vi ser ljust på den fortsatta utvecklingen inom skolan i Kramfors, säger Erik.

– Vi pratar om en gemensam plattform och digitalisering, men det hela handlar om en välskött skola, med allt vad det innebär, förklarar Mia. Det finns numer en tydlig struktur från oss på skolorna hela vägen upp i organisationen – vi jobbar tillsammans!
– Tack vare en tydlig ansvarsfördelning som är förankrad bland personalen blir jobbet enklare och välmåendet och tryggheten hos eleverna större, fortsätter Erik.

”Vi ser ljust på den fortsatta utvecklingen inom skolan i Kramfors”

Framtidstro, öppenhet och pålitlighet
Högakustenskolan har fungerat som pilotskola för både plattforms- och digitaliseringsarbetet i kommunen, vilket innebär att man redan har kommit en bra bit på väg sedan förarbetet startade 2014 och sedan projektet sjösattes hösten 2017.
– Vi jobbar hela tiden med våra kärnvärden; framtidstro, öppenhet och pålitlighet och vi kan se att plattformen i praktiken ger mer arbetsro samt gör det enklare att planera, vilket förstås gynnar oss lärare såväl som vårdnadshavare och elever i förlängningen, berättar China.

China, Mia och Erik är glada över att ha kommit så långt i digitaliseringsarbetet och ser att det gynnar alla parter.

Digitalisering och framåtanda
Skolan och dess verksamhet är en av grundstenarna i samhällsbygget och elevernas möjligheter att nå målen i skolan har ofta stor betydelse för hur väl de lyckas senare i livet.

Det är otroligt roligt när man känner att alla hela tiden vill bli bättre – det ger framtidstro, menar China.

– För att vi ska kunna rusta eleverna för framtiden, så är det jätteviktigt att skolan ligger i frontlinjen vad gäller digitalisering, säger Erik.
Vid Högakustenenheten lägger man därför också mycket vikt vid elevernas delaktighet och ansvarstagande samtidigt som det är väldigt viktigt att var och en känner glädje och trygghet i lärandet.
– Det här arbetssättet är redan väl känt inom skolorganisationen i hela kommunen och successivt kommer alla skolor att tillämpa det på ett sätt som är anpassat efter deras verksamheter, förklarar China.
– Vi upplever att arbetsmiljön gynnas jättemycket av att vi gör det här jobbet och det kan mycket väl bli ett kännetecken för skolorna i Kramfors framöver, lägger Mia till.

Kom och jobba med oss!
Nu söker vi en: Rektor till Gudmundråskolan i Kramfors
Läs mer och sök jobbet här!