Ett lyft för Vasagatan

Vasagatan i Västerås city ska få en rejäl förnyelse i sommar. Markvärmen som sköter om att gata och trottoarer är snö- och isfria på vintern ska bytas ut. Samtidigt rätas lutande trottoarer upp, och belysning, papperskorgar och grönska blir också nya.
 • 1/3

  Oavsett årstid ska det vara lätt att ta sig fram längs gatorna i centrum

 • 2/3

  Det har skett många förändringar i Centrum genom åren. Kraftsamling är startskottet för nästa stora förändring

 • 3/3

  Västerås stad var tidigt ute med idén om ett modernt centrum. Den idén har man inte släppt och nu har man tagit ett nytt steg för att skapa ett centrum för dagens behov.

Markvärmen mellan Hantverkargatan och Smedjegatan behöver läggas om för att inte riskera att den går sönder.
– När Vasagatan ändå behöver stängas av för det arbetet och gatunivån höjas, passar vi på att också räta upp trottoarerna för att förbättra tillgängligheten, berättar Linnea Viklund, gatuchef i Västerås stad.
– Förutom arbetet med markvärme och trottoarer ska mycket annat göras. Trädraderna byts ut till tåligare arter och får bättre jordmån. Nya bänkar och cykelställ kommer att sättas ut. Det blir också ny belysning och nya papperskorgar, säger Linnea.

Läs mer om arbetet här!

Större delen av arbetet sker mellan Hantverkargatan och Smedjegatan. Men hela sträckan från Stora gatan till Domkyrkoesplanaden kommer att få ta del av förnyelsen.
– Vasagatan ska bli fräschare, snyggare och trivsammare. Arbetet kommer att pågå mellan den femtonde april och mitten av augusti. Bussarna börjar gå igen som vanligt v. 27.

Läs mer här

Arbetet innebär att trottoarerna lyfts hela 30 cm

Även om bussarna börjar gå som vanligt v. 27 så fortsätter vi att bygga om gatan för att tillgängliggöra entréer, trottoarer, bänkar, träd och papperskorgar. Butikerna längs gatan har öppet som vanligt. Man kommer att underlätta för fotgängarna och se till att det är enkelt att ta sig fram längs trottoarerna. Västerås stad, Västerås Citysamverkan, fastighetsägare och butiksinnehavare längs Vasagatan samarbetar för att renoveringen ska bli så lyckad som möjligt. Flera aktiviteter planeras runt arbetsområdet, berättar Maria Fors, vd för Västerås Citysamverkan.

– Håll ögonen öppna för roliga överraskningar, säger Maria.

Förnyelsen av Vasagatan ingår i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett projekt där Västerås stad och Västerås Citysamverkan samarbetar för att stärka city.

Kraftsamling för Västerås City
Lyftet av Vasagatan är ett av många projekt som ingår i Kraftsamling för Västerås City, berättar Anders Lerner, samordnare för Västerås stad av arbetet i Kraftsamlingen. De närmaste åren kommer en mängd stora och små om- och nybyggnadsprojekt att genomföras i och runt city.

 • Stora Torget ska byggas om.
 • Framför Växhuset ska en lek- och mötesplats förverkligas.
 • Ett nytt Resecentrum ska byggas.
 • Nya stadsdelar skapas i Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet.
 • Fastighetsägare i city arbetar med utvecklingsprojekt av olika slag.

Det är bara några exempel på allt som ska göras. I nuläget ingår ett hundra tal genomförda, pågående och kommande projekt i Kraftsamlingen. Syftet är att varje enskild satsning ska vara en del av en större helhet, och att en utvecklad samverkan och kommunikation ska stärka både kvalité och sammanhang.
– Det ska vara lätt för västeråsare och besökare att få en överblick över allt som händer och varför, säger Maria Fors.

Kraftsamling för Västerås city har en vision: För Sveriges bästa city – på en ny nivå. Många människor, organisationer och företag genomför nu en spännande kraftsamling för utvecklingen av centrala Västerås. Målet är att svara JA till ännu fler önskningar, behov och drömmar. Det ska bli ett city som knyter ihop ett expanderande Västerås. Det ska bli Sveriges bästa city – på en ny nivå.