Nu behövs åtgärder mot matsvinnet i butikerna

Varje år slängs matavfall i Sverige motsvarande 3 % av landets totala utsläpp av växthusgaser. Och för att vi ska lyckas minska matavfallet behövs åtgärder i hela livsmedelskedjan, menar Naturvårdsverket.
– Det håller jag verkligen med om, säger Patrik Persson, ICA-handlare på ICA-Maxi Universitetet i Örebro.

MILJÖMEDVETEN BUTIK. – Vi jobbar aktivt och bra med hållbarhet och kan alltid förbättra oss, säger Patrik Persson ICA-handlare på ICA Maxi Universitetet i Örebro.

På ICA Maxi Universitetet i Örebro är man ytterst medvetna om den enorma mängd mat som slängs. I alla led i livsmedelskedjan.
– ICA som stor samhällsaktör måste jobba aktivt med miljöfrågorna i stort. Men också lokalt i butiken ta ansvar för hållbarhetsarbetet. En del i detta är att vidta åtgärder för att minska matsvinnet, säger Patrik Persson ICA-handlare.

ICA Maxi Universitet invigdes 2015 och byggdes utifrån de bästa tekniska lösningar som då fanns tillgängliga.
– Butiksytan är stor och vi förbrukar mycket el, 1,5 miljoner kWh/år, fortsätter Patrik Persson.  Det är ungefär hälften av vad en butik i vår storlek brukar konsumera. Och även om vi är den Maxibutik i landet som i förhållande till yta har lägst energiförbrukning, fortsätter jakten på kWh-timmar. Alla lysrör som nu börjar ge sig byts mot led. Tekniken har gått framåt sedan 2015 och numera uppfyller led-belysningen våra krav.

”Kunderna har kickstartat butikens hållbarhetsarbete”

Patrik Persson är väl medveten om problemet med matsvinn i butiksledet. Han menar att komplexiteten med många inblandade parter, innebär svårigheter att hitta lösningar. Samtidigt som han poängterar att åtgärder mot matsvinn finns högst upp på to-do-listan.
– Internt jobbar vi under 2018 med projektet ”Svinnjakten”. Samtliga medarbetare är involverade och uppgiften är att granska alla moment i butiken för att hitta våra svinnsvagheter.

Arbetet handlar om att se över beställningsrutiner men också ytterligare exponera de varor som riskerar att bli matsvinn.
– Vi har förfinat våra tekniska beställningssystem och det arbetet fortgår. Samtidigt placerar vi varor som riskerar att bli matsvinn så att de blir optimalt synliga för kunden. Varor som närmar sig bäst-före-datum märks med Ät Snart och priset reduceras.

Närproducerade varor är också något som är en del av vårt hållbara arbete, läs mer här!

Bäst-före-datum är enligt Livsmedelsverket producentens garanti att varan håller samma kvalitet som vid förpackningstillfället. Efter det datumet är det säljaren som ansvarar och ska bedöma om maten kan säljas eller ges bort efter passerad bäst-före-dag.
– ICA Maxi Universitetet har ett samarbete med Stadsmissionen. De tar hand om varor som vi bedömer håller kvalitet, men som passerat bäst-före-datum, säger Patrik Persson. Samtidigt som vi nu också precis är på gång med ytterligare ett samarbete med en större välgörenhetsorganisation.

För ICA Maxi Universitetet handlar det fortsatta hållbarhetsarbetet om att ytterligare öka effektiviteten inom miljöarbetets olika områden.
– Butiken är nominerad och prisad i White Guide Green som ställer höga krav på hållbarhetsarbete. Dessutom är vi Svanencertifierade. Båda certifikaten har tuffa kriterier som hela tiden skruvas för att vi ska få behålla vår certifiering. Det är bra för det utvecklar vårt hållbarhetsarbete, avslutar Patrik Persson på ICA Maxi Universitetet i Örebro.

Aktivera Klimatmål på ICA.se och få hjälp med hur du kan äta mer hållbart

 

Så här jobbar ICA Maxi Universitetet hållbart

Några exempel:

 • Ät Snart-märkning. Prisreducering av varor som närmar sig bäst-före-datum.
 • Reducering av elförbrukning. Genom byte av lysrör till led.
 • Byte av huvudråvara i plastpåsar vid frukt och grönt. De är gjorda av sockerrör och är biologiskt nedbrytbara.
 • Iordningsställande av Sveriges mest moderna cykelgarage. Möjligheter att ladda cykelbatteriet när du handlar.
 • Översyn och kontinuerlig förfining av tekniska beställningssystem.
 • Ökad exponering av varor som riskerar att bli matsvinn.
 • Tillvaratagande av fulfrukt som blir juice i butikens juicebar.
 • Samarbete gällande matsvinn med välgörenhetsorganisationer.

5 hållbara tips kopplade till mat  

 • Välj cykel före bil en dag per vecka när du ska handla.
 • Ät vegetariskt en dag i veckan.
 • Välj inte per automatik den vara i butiken som har mest tid fram till bäst-före-datumet.
 • Handla svenskt kött och välj oftare ljust än mörkt kött.
 • Smaka på maten innan du slänger maten även om bäst-före-datumet har passerats.

ICA ska bli klimatneutralt 2020

 • ICA Gruppens klimatmål är att vara klimatneutralt till 2020 när det gäller de klimatutsläpp som uppstår i ICAs egen drift.
 • Målet ska nås genom att minska de klimatpåverkande utsläppen i ICAs verksamhet med minst 70 procent jämfört med basåret 2006 samt att återstående klimatpåverkan kompenseras.
 • Dessutom ska de leverantörer som bidrar med störst klimatpåverkan anta klimatmål enligt Science Based Targets initiative till 2025.
 • Dessa leverantörer står idag för 70 procent av ICA Gruppens indirekta klimatpåverkan.
 • Detta betyder att utöver företagets klimatpåverkan från egen drift tar ICA ansvar för den klimatpåverkan som uppstår i produktionen av de varor butikerna säljer.