Vill du som företagare ha hållbar återvinning?

Falu Energi & Vatten har i många år varit en pålitlig leverantör av energitjänster i Falu kommun. Nu hoppas man att allt fler företag även ska upptäcka deras prisvärda och effektiva avfallshantering.
– Lokalproducerat är ju en viktig fråga idag, och det är precis vad vi erbjuder. En fördel med det är att vi snabbt kan vara på plats om det till exempel skulle bli bråttom att tömma behållare, eftersom vi finns här i kommunen hela tiden. Det kan vara ganska betydelsefullt många gånger.

– Lokalproducerat är ju en viktig fråga idag, och det är precis vad vi erbjuder. En fördel med det är att vi snabbt kan vara på plats om det till exempel skulle bli bråttom att tömma behållare, eftersom vi finns här i kommunen hela tiden. Det kan vara ganska betydelsefullt många gånger.

– Vi brukar säga att vi har återvinning i världsklass. Vår lokala anknytning ger oss ett försprång både i hållbarhet och service, och våra smidiga helhetslösningar passar både mindre som större företag, berättar Micael Grandin som är produktchef för återvinning på Falu Energi & Vatten.

Idag hanterar det kommunägda bolaget avfall från cirka 1100 lokala företag, men han hoppas att ännu fler ska se potentialen i att ansluta sig till tjänsterna.

Falu Energi & Vatten är den enda aktören som har en egen återvinningsanläggning i Falun

– Lokalproducerat är ju en viktig fråga idag, och det är precis vad vi erbjuder. En fördel med det är att vi snabbt kan vara på plats om det till exempel skulle bli bråttom att tömma behållare, eftersom vi finns här i kommunen hela tiden. Det kan vara ganska betydelsefullt många gånger.

Micael Grandin att Falu Energi & Vatten
Micael Grandin, Falu Energi & Vatten

En annan fördel är enligt Micael Grandin att Falu Energi & Vatten är den enda aktören som har en egen återvinningsanläggning i Falun.

– På anläggningen mellanlagrar vi det material som går att återvinna, som vi sedan sorterar och lastar om så effektivt som möjligt innan det skickas till olika behandlingsenheter. Dessutom körs våra fordon på fossilfritt bränsle.

Uppemot så mycket som 99 procent av det avfall som Falu Energi & Vatten samlar in går till återvinning, berättar Micael Grandin. I helhetslösningarna som erbjuds företag ingår hämtning av alltifrån matrester och förpackningar till trä och brännbart avfall. Materialet tas sedan om hand på ett bra och säkert sätt.

Så mycket som 99 procent av det avfall som vi samlar in går till återvinning

– Behöver en företagare hjälp att sätta upp en fungerande avfallshantering kan vi komma ut och göra en bedömning. Utifrån det skapar vi ett upplägg som är speciellt anpassat för kundens behov, med förslag på till exempel hämtningsintervaller och behållare. Sedan justerar vi kanske lite längs vägen för att hitta exakt rätt och skapa ett smidigt flöde.

Målet, menar Micael Grandin, är faktiskt att märkas så lite som möjligt när hanteringen väl kommit igång.

– Tanken är att företagarna inte ska behöva fundera på sin avfallshantering överhuvudtaget. De ska kunna känna sig trygga i att vi tar hand om den biten så att de kan fokusera helt på sin produktion.

För mer information och kontakt, gå in på fev.se/återvinning