Fjärrvärmen i Falun är en genial värmekälla

Falu Energi & Vatten ser en växande efterfrågan på fjärrvärme i takt med samhällets ökade miljöhänsyn och energieffektivisering säger Johan Anell på Falu Energi & Vatten.
En av kunderna är Kopparstaden AB, vars cirka 6 000 lägenheter i Falu kommun idag värms nästan uteslutande av fjärrvärme.
Johan Anell på Falu Energi & Vatten. Foto: henrik hansson

Johan Anell på Falu Energi & Vatten. Foto: henrik hansson

– Nära 98 procent av vår uppvärmning sker genom fjärrvärme, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden. Det är en fantastisk energilösning med många fördelar som inte bara gynnar fastighetsägaren utan också samhället i stort.

Kopparstadens övergång till fjärrvärme har skett successivt de senaste decennierna. Ett av de största projekten genomfördes år 2010 då sammanlagt 1050 lägenheter i området Bojsenburg ställde om från direktverkande el, och samma år stängde bolaget också ner sina sista kvarvarande oljepannor.

Genom att gå över till fjärrvärme har vi minskat våra koldioxidutsläpp med mer än 80 procent

Ett viktigt skäl till omställningen är klimataspekten, berättar Kenneth Ahlström.

– Miljömässigt är fjärrvärme genialt. Genom att gå från el till fjärrvärme har vi minskat våra koldioxidutsläpp med mer än 80 procent. Det är också fantastiskt att uppvärmning och varmvatten till en lägenhet i sin tur ger underlag för att producera miljövänlig el, som motsvarar årsbehovet av hushållsel för samma lägenhet. 

Läs mer om fjärrvärme här!

Att fjärrvärmen kommer från Falu Energi & Vatten gör den även till ett lokalproducerat och långsiktigt alternativ. Större delen av biobränslet som eldas hämtas inom en radie av 10 mil kring Falun och består av mestadels bark, flis, spån och returträ som annars skulle gått till spillo. Men, konstaterar Kenneth Ahlström, det är inte bara miljön som tjänar på upplägget.

Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden
Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden

– Fjärrvärmen är också en billig värmekälla, inte minst om man jämför med el. Efter omställningen sänktes våra årliga uppvärmningskostnader för Bojsenburg med 40 procent, från 15 miljoner till 9 miljoner. Dessutom är fjärrvärmepriserna mycket stabilare än många andra alternativ där kostnaden för uppvärmning under vinterhalvåret riskerar att bli hög i framtiden.

Läs mer om fjärrvärme här!

De låga underhållskostnaderna är ytterligare en faktor som gör valet av fjärrvärme än mer prisvärt, fortsätter Kenneth Ahlström.

– Systemet är otroligt driftsäkert och kräver väldigt lite skötsel. Använder man värmepump måste man till exempel räkna med att byta kompressorn efter cirka 15 år, men våra fjärrvärmecentraler har gått i över 30 år utan att behöva något omfattande underhåll. Det är enkelt och bekvämt – både för oss och för våra hyresgäster.

Faktaruta: Fem fördelar med fjärrvärme

* Prisvärt jämfört med andra alternativ

* Lokalproducerat av biobränsle från Falun och närområdet

* Smidigt och lättskött med lång livslängd

* Klimatvänligt med minskade koldioxidutsläpp

* Driftsäkert och tryggt