Aktiv Handel Falköping – Tidigare nummer

Här kan du hitta föregående nummer av tidningen Aktiv Handel Falköping.
Detta är ett samarbete mellan handeln i Falköping och Falköpings kommun som drivs i en ekonomisk förening.

Aktiv Handel Falköping - Tidigare nummer