Vänsterpartiet satsar på äldreomsorgen

Detta är en annonsartikel framtagen av Vänsterpartiet Södertälje.

I ett samhälle där människan blir allt äldre och vårdbehoven mer omfattande ökar vikten av en bra äldreomsorg. Vänsterpartiet arbetar för att alla ska kunna åldras i trygghet.
- Bra vård ska vara en självklarhet för alla oavsett vem du är, säger Birgitta Johansson, som representerar Vänsterpartiet i äldreomsorgsnämnden.

Vänsterpartiet satsar på äldreomsorgen

Vänsterpartiet satsar på ett Sverige för alla. Årets valprogram innehåller konkreta förändringar för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Detta löfte gäller även äldreomsorgen. Med fokus på trygghet arbetar Vänsterpartiet på att all vård ska ges i offentlig regi.

– Bra vård ska vara en självklarhet för alla oavsett vem du är, säger Birgitta Johansson, en av Vänsterpartiets representanter i äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun.

Birgitta ger en bild av hur illa det kan gå när privata intressen överskuggar de verkliga behoven.  Södertälje kommun införde under några år LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten.

– Olika företag svindlade kommunen på flera miljoner och vårdtagarna blev lidande. Att låta vinstdrivande företag i stor utsträckning hantera så viktiga frågor som vård och omsorg om äldre visade sig vara helt förkastligt, säger hon.

– Människor lever längre och allt fler behöver vård, en utveckling som vi måste hänga med i för att de äldre ska ha den livskvalitet som vi anser att de har rätt till, säger Birgitta.

Vänsterpartiet i Södertälje har därför drivit på en satsning på åtta miljoner kronor tre år i rad som ska användas för att skapa bättre förutsättningar inom äldreomsorgen. En stor del av satsningen ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Något som även gynnar vårdtagarna och leder till en stärkt och utvecklad kommunal äldreomsorg. Vänsterpartiet vill också se ett samarbete med utbildningsnämnden för att fler ska välja att utbilda sig till undersköterskor inom kommunen.

– För att kunna möta behoven hos alla olika individer måste det finnas fler händer i vården med rätt kompetens. De anställda måste också få rimliga arbetstider och vi vill se försök till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för exempelvis hemtjänstpersonal. Vi arbetar för att personalen ska vara delaktiga i sin egen arbetsplanering.

Läs mer om vår politik på vår hemsida

– För att kunna möta behoven hos alla olika individer måste det finnas fler händer i vården med rätt kompetens. De anställda måste också få rimliga arbetstider och vi vill se försök till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för exempelvis hemtjänstpersonal. Vi arbetar för att personalen ska vara delaktiga i sin egen arbetsplanering.

Även måltidsverksamheten är ett viktigt inslag i de äldres vardag. Vänsterpartiet har nyligen drivit igenom ett beslut att de äldre ska ha ett par rätter att välja mellan till lunch och middag.

Valmöjligheter för de äldre är i stort en fråga Vänsterpartiet driver. De vill att de äldre i större utsträckning ska vara delaktiga och kunna påverka den vård de får.

– Vänsterpartiet i Södertälje arbetar också för att öka stödet till anhöriga, något som fått genomslag i årets budget. Många gör ovärderliga insatser för äldre anhöriga och de behöver stöd och uppmuntran för att klara av en ofta tung vardag, säger Birgitta.

Birgitta fortsätter berätta att det är kvinnorna som tar det största ansvaret och att de kan uppleva svårigheter att klara av både arbete, familj och anhörigvård. Därför är äldreomsorgen också en viktig jämställdhetsfråga. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en nödvändig förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

– Under de kommande åren kommer behovet av äldreboenden öka kraftigt. Vi menar att planeringen inför framtiden måste hålla jämna steg med det ökande behovet av platser. Ingen gammal och orkeslös människa ska behöva vänta på att få plats på ett äldreboende. Det är också viktigt att påbörja arbetet med att utveckla mellan boende för äldre som fortfarande vill klara sig på egen hand men ändå önskar bryta ensamheten och öka tryggheten. Genom närheten till andra äldre och tillgång till gemensamhetslokaler skapar mellanboende just detta, avslutar Birgitta.

 

En röst på Vänsterpartiet är en röst på god vård och trygghet för våra äldre.