Vänsterpartiet påskyndar arbetet för ett fossilfritt Sverige

Detta är en annonsartikel framtagen av Vänsterpartiet Södertälje.

En sommar som går till historien på många sätt är också en sommar som på allvar påverkar Sverige och omvärlden att diskutera klimatförändringarna. Eva Bjurholm, ledamot för Vänsterpartiet i Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun skräms av vad hon ser.
– Det är bråttom, vi måste öka takten i besluten, säger hon.

Vänsterpartiet påskyndar arbetet för ett fossilfritt Sverige

Under den sommar vi upplevt i år är det svårt att blunda för ett klimat i förändring.

En global temperaturhöjning på 1,5 °C har varit en gräns som ej ska överstigas enligt Parisavtalet. Nu börjar vi närma oss 2 °C och det krävs radikala förändringar för att förhindra detta, säger Eva Bjurholm, ledamot för Vänsterpartiet i Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun.

Klimatet är beroende av ett minskat fossilt utsläpp. Vänsterpartiet arbetar därför aktivt med att pressa fram vågade beslut för att få ett fossilfritt Sverige. Målet är nollutsläpp till år 2040.

– Jag ser dagligen tusentals nyproducerade bilar skeppas genom Södertälje men få miljöbilar som drivs av biogas eller el. För mycket av de nya bilar som produceras lever kvar i de gamla produktionssätten, säger Eva.

Jag ser dagligen tusentals nyproducerade bilar skeppas genom Södertälje men få miljöbilar som drivs av biogas eller el. För mycket av de nya bilar som produceras lever kvar i de gamla produktionssätten, säger Eva.

Onekligen finns det en påverkan i vårt klimat där flertalet forskare pekat ut vår tids ohämmade och fossilberoende tillväxt som orsak. Det krävs mer radikala nationella beslut av regeringen för att förhindra att klimat och miljöutvecklingen förvärras ytterligare. Södertälje kommun är en av de mest trafikerade i Sverige och miljöfrågorna är av stor vikt.

Det är ironiskt hur vi lever i ett samhälle med stora krav på tillväxt. Vi måste hålla hjulen rullande, både bildligt och symboliskt. Samtidigt talar forskarna och Parisavtalet om den omedelbara nödvändigheten av att ställa om, att se över vad det är vi håller på med och hur det påverkar vårt klimat.

Här kan du läsa mer om vår politik

Ett klimat i behov av snabba radikala beslut

När Naturskyddsföreningen i maj i år presenterade sin återkommande undersökning av riksdagspartiernas klimat- och miljöpolitik visade det sig att Vänsterpartiet fick högst betyg för den mest ambitiösa miljöpolitiken under den innevarande mandatperioden. Den ambitionsnivån ska hållas och till och med bli bättre. Vänsterpartiet har inför den kommande mandatperioden tagit fram ett bra och genomarbetat lokalt klimat- och miljöprogram som nu ligger till grund för den politik som partiet vill driva i Södertälje.

Programmet har förutsättningar att på ett skarpt sätt medverka till att både minska de fossila utsläppen och att värna om miljön i kommunen. Men ambitionen är att gå ännu längre med radikala beslut för att minska vår miljöpåverkan.

Det fossilfria Sverige som Vänsterpartiet vill se i framtiden kräver att det ställs krav på samhället.

Vi vill se en snabbare avveckling än vad regeringen satt upp i dagsläget. I Södertälje finns stora möjligheter att ta till vara på biogas genom Himmerfjärdsverket vilket vi vill lyfta, berättar Eva.

– Det finns en hel del vi måste arbeta med gällande vårt klimat och det måste göras snabbt, menar Eva.

Under kommande period vill Vänsterpartiet också satsa på en omfattande utbyggnad av el-laddstolpar samt ytterligare på vind- och solenergi genom att bland annat verka för etableringen av en eller flera solenergiparker längs de stora motorvägarna. För att minska privatbilism lyfts också frågan om kollektivtrafik där Vänsterpartiet arbetar för ett utökat kollektivtrafiksystem så att fler färdas på ett mer hållbart sätt. Inom partiet lyfts också vattenfrågan som en av de viktigare klimat- och miljöfrågorna. Kvaliteten på vattnet är inte längre vad den en gång var. Eva tittar ut genom fönstret och ser den förut klara Östersjön vara täckt av gula och gröna alger.

Det ser inte alls roligt ut. Övergödningen av sjöar och vattendrag måste upphöra och även här krävs radikala beslut framför allt i jordbruket. Idag släpper konstgödslingen av åkrar och fält ut alldeles för mycket kväve och fosfor, så vi förespråkar betydligt större försiktighet och en skyndsam övergång till mer ekologisk odling.

Det finns en hel del vi måste arbeta med gällande vårt klimat och det måste göras snabbt, fortsätter Eva. Hon lägger stor vikt vid att det är på väg att gå för långt.

Det är bråttom, vi måste ändra vår livsstil. Vända trenden och öka takten i besluten. Vi måste våga mer när det gäller omställning, det är inte hållbart att fortsätta som vi gör nu, avslutar Eva.