Staffan Norberg: ”Dags att byta majoritet i Stockholms läns landsting”

Denna annons är framtagen av Vänsterpartiet Södertälje.
5 000 Södertäljebor har fått söka vård på andra ställen i länet sedan Hjärt- och kärlcentrum lades ner i mars 2018.
– Sjukvården i Stockholms län har länge gynnat höginkomsttagare och kommuner som Södertälje har blivit lidande, säger Staffan Norberg (V) kommunalråd och första namn vid valet till Landstinget för Vänsterpartiet.

Staffan Norberg: "Dags att byta majoritet i Stockholms läns landsting"

I början på 2018 kom beslutet om att Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje kommun skulle läggas ner. Hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort folkhälsoproblem och de 5000 patienter som förlitat sig på denna sjukvård fick efter bästa förmåga söka sig till andra ställen.

Vårdcentraler skulle ta över denna typ av vård istället, säger Staffan Norberg kommunalråd för Vänsterpartiet i Södertälje kommun.

Vänsterpartiet vill nu åter starta en Hjärt- och kärlmottagning på Södertälje sjukhus och göra den minst lika stark som förut.

En minst lika viktig fråga är skandalen kring byggnationen av nya Karolinska sjukhuset som med hjälp av Boston Consulting group och Skanska nu ska finansieras.

En minst lika viktig fråga är skandalen kring byggnationen av nya Karolinska sjukhuset som med hjälp av Boston Consulting group och Skanska nu ska finansieras. Smått ofattbara  61,4 miljarder läggs på sjukhuset. Vi har sett många debattartiklar kring sjukvården och medborgarna har fått nog.

Här kan du läsa mer om oss

Bra sjukvård för alla i offentlig regi

Under de senaste 12 åren har den moderatledda alliansen haft majoritet i Stockholms län med stöd av Sverigedemokraterna. Sjukvården har enligt Staffan Norberg successivt fått ta mer plats i de rikare kommunerna och idag kan vi se att cirka 40% av Stockholms läns sjukvård bedrivs i privat regi.

Det gynnar höginkomsttagare och välbärgade områden som till exempel Östermalm. Vi vill bedriva sjukvård som ska vara likvärdig för alla. I dagsläget är det inte rättvist, säger Staffan.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att alla ska kunna förlita sig på bra sjukvård. De är tydliga med att detta borde göras i offentlig regi. Alla skattemedel ska gå till att bedriva god sjukvård och inte till privata vinster i den nya sjukvårdsbranschen.

De stora akutsjukhusen, med förlossning och akutvård, måste drivas i offentlig regi utan att stå under konstant hot om försäljning och privatisering.

Ändrade vårdval ger ökad trygghet

Vidare arbetar Vänsterpartiet mycket med att modifiera vårdvalen.

Vård ska bedrivas efter behov och inte som nu med vinst som ledstjärna.

Vinsttänkandet drabbar ofta kommuner som Södertälje där inkomsterna är lägre, menar Staffan Norberg. Han tar upp exemplet BB Sophia som fick stor kritik under år 2014. Den privatägda förlossningskliniken gick i konkurs och länssjukhusen stod utan beredskap. Genom att minska vårdvalen vill Vänsterpartiet uppnå en säkrare och stabilare sjukvård för alla. De vill också lyfta personalfrågor inom sjukvården.

Det är tyvärr så att personal finns men anställningsvillkoren är för dåliga. Det tvingar fram situationer med övertid som är helt orimliga och det gör att det saknas personal, säger Staffan.

Läs mer om vår politik

Vänsterpartiet vill därför lyfta löne- och arbetstidsfrågor med den miljard som avsatts för personalförstärkningar och löner. En enda avdelning på Södertälje sjukhus har infört 32 timmars arbetsvecka på försök vilket har lett till minskade sjukskrivningar och personal som trivs.

Det här ser vi som ett föredöme och vi vill därför arbeta vidare med förkortad arbetstid för att få stopp på personalflykt och utbrändhet i sjukvården. Vänsterpartiets förslag till förändring förutsätter att invånarna också röstar för en ny politisk majoritet i Stockholms läns landsting, avslutar Staffan Norberg (V).