Med avancerad teknik kan Swoosh hjälpa fastighetsägare att undvika stora kostnader

Asbestläckande ventilationskanaler och översvämmande avloppsstammar med långvariga och kostsamma reparationer går att undvikas. Med hjälp av en underhållsplan, och Swoosh Mälardalen, kan både fastighetsägare och hyresgäster slippa otrevliga överraskningar.

– Ungefär som att lämna in bilen på service, säger Andreas Bärgård på Swoosh.

Med avancerad teknik kan Swoosh hjälpa fastighetsägare att undvika stora kostnader

Dygnet runt-jour, kort utryckningstid och snabb service. Allt sådant är bra när olyckan är framme.

– Men i stället för att få bilen hämtad av en bärgare så är det väl bättre att lämna in bilen på service. Lite så försöker vi på Swoosh tänka i våra samarbeten med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Mälardalen, berättar delägaren Andreas Bärgård.

Andreas Bärgård ansvarar för Swoosh verksamhet i hela Mälardalen. Uppvuxen i branschen gjorde han för några år sedan comeback i branschen tillsammans med Swoosh.

Även om det går att ringa Swoosh dygnet runt önskar delägaren Andreas Bärgård att ingen behövde göra det. I stället önskar han att fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar arbetade mer proaktivt – då slipper de omfattande och kostsamma insatser som alltid inträffar när tillfället är som sämst.

– Ingen blir förvånad om en dåligt underhållen bil får problem. Samma gäller fastigheter. Med en bra underhållsplan kan man undvika många av de tråkiga överraskningar som vi på Swoosh livnär oss på att ta hand om.

Eftersom eternit innehåller asbest så finns det risk att den når ut i lägenheterna om kanalerna inte är täta

Bärgård är sedan tre år delägare i Swoosh Mälardalen – ett miljötekniskt bolag som utför tjänster som bland annat relining, inspektioner och högtrycksspolning av avloppssystem samt ventilationskanaltätningar och mycket annat. Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är vanliga kunder.

– Många av dem har ett långsiktigt tänk med en väl fungerande underhållsplan där man med jämna mellanrum besiktar kritiska delar av fastigheten för att, så långt det är möjligt, undvika akuta åtgärder.

Behöver ni också lämna in ditt hus på service? Här hittar du kontaktuppgifter till Andreas och hans kollegor.

De delar av planen där Swoosh är delaktiga handlar ofta om avloppsstammar och ventilationssystem. Med hjälp av företagets teknik görs en inventering och nulägesanalys av de olika systemen. Tack vare en särskild kamerateknik inspekteras stammar och kanaler. I många fall är resultatet bra och inga åtgärder är nödvändiga. I de fall där Swoosh upptäcker brister har företaget särskilt utbildad personal som snabbt kan göra de reparationer eller renoveringar som behövs.

Inom Swoosh har vi sedan länge arbetat med relining av avloppssystem. Tekniken som då används – att man renoverar befintliga rör genom att ett flexibelt foder skjuts in i systemet och bildar ett nytt rör inne i det gamla röret – är snarlik den vi numera även använder när vi tätar ventilationskanaler, säger Andreas Bärgård.

Vid relining av avlopp och ventilationskanaler behöver Swoosh inte göra någon åverkan på fastigheten då man använder sig av de redan befintliga rören och kanalerna.

Tätning av ventilationskanaler är ofta ett resultat av en genomförd så kallad OVK – obligatorisk ventilationskontroll – som är en lagstadgad funktionskontroll som utförs i ventilationssystem i svenska byggnader. Så många som 80 procent av Sveriges alla ventilationskanaler har läckage enligt en undersökning gjord av Energimyndigheten. Otäta kanaler kan i bästa fall innebära att matos och os kan sprida sig mellan lägenheterna samt att de boende upplever dålig luftkvalitet. I värsta fall kan asbest ta sig ut i lägenheterna.

– Det finns otaliga eternitkanaler runt om i landet med fogar som vittrat sönder. Eftersom eternit innehåller asbest så finns det risk att den når ut i lägenheterna om kanalerna inte är täta, säger Bärgård.

Om du har funderingar på om dina ventilationskanaler kan läcka ut asbest – här kan du läsa mer om Swoosh tjänster runt kanaltätning.

Även om flera av de tjänster som Swoosh utför i fastigheter är till gagn för hyresgästerna finns det en annan faktor som bidrar till att de är till stor nytta för fastighetsägarna eller föreningarna; ekonomi.

– Tillsammans kring ett bra samarbete och möjligheten att få vara en del av en bra underhållsplan kan vi hjälpa till att spara pengar – för fastighetsägaren och i förlängningen hyresgästerna.

Magnus Ödmalm och David Eliasson (i bakgrunden) är två av de Swoosh-anställda som arbetar med att täta ventilationskanaler.