Start för själen och klimatet

Hösten innebär start och omstart på många sätt. Skolstart, jobbstart, kursstart, föreningsstart etc. Men det finns kanske en till start vi bör göra denna höst – en start på ett mer hållbart liv.

Henrik Grape, Svenska kyrkans handläggare för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Sommarens alla skogsbränder har på nytt aktualiserat klimatfrågan. Även om det inte är bevisat bortom allt rimligt tvivel, så är det få idag som tvekar över sambandet mellan människans levnadsstil och klimatförändringarna. Och tveklöst är att vi påverkar miljön väldigt negativt med många av våra vardagsbeteenden.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med frågor om miljö och hållbar utveckling. Jag fick en pratstund med Henrik Grape, Svenska kyrkans handläggare för dessa frågor.

På vilket sätt arbetar Svenska kyrkan med miljöfrågor?
– För Svenska kyrkan är det här mycket en existensiell fråga. Vi vill lyfta diskussionen i samhället genom vårt arbete i församlingarna. Vi arbetar på att väcka engagemang, som sedan kan omsättas i praktik. Gudstjänst och diakoni kan formulera både vår oro och vårt hopp samt att handla och göra praktiska saker tillsammans.

Följ Svenska Kyrkan på Facebook – Klicka här!

Samarbetar Svenska kyrkan med andra organisationer?
– Vi samarbetar med många organisationer och föreningar, men något jag gärna lyfter lite extra är Skapelsetid – ett ekumeniskt sätt att sätta miljöfrågor i fokus i gudstjänsten. Det är något som växer i hela världen och engagerar allt fler.

Till sist – ett råd om vad vi som individer kan göra?
– Gör någon enstaka förändring till att börja med. T.ex. minska din köttkonsumtion eller skippa en flygresa. Och se inte förändringen som ett hot, utan som en möjlighet. En möjlighet till ett mindre stressat liv t.ex., vilken kan leda dig till fler förändringar – en nystart som är bra både för själen och för klimatet.