Med sång blir du friskare: – Lyssna eller sjung, båda hjälper

Inom Svenska kyrkan finns tusentals körer för alla åldrar. Verksamheten är öppen för alla och bekostas – liksom övrig verksamhet i Svenska kyrkan – av kyrkoavgiften.

Med sång blir du friskare: – Lyssna eller sjung, båda hjälper

Bara i Frösö, Sunne, Norderö församling finns för närvarande nio körer i olika ålderskategorier samt baby, barnrytmik för två olika åldersgrupper. De flesta ses varje vecka och har uppsjungningar några gånger per termin – antingen i gudstjänst eller konsert. –Att det är uppskattat märks på antalet besökare vid dessa tillfällen berättar Anna Brandt, körpedagog i Frösö, Sunne, Norderöns församling.

Anna Brandt, Körpedagog i Frösön, Sunne och Norderöns församling

–Musiken blir en glädjestund för stora och små. Jag ser också hur musiken skapar nya vänskapsband. Det är så härligt vad vi kan åstadkomma tillsammans med våra röster och gemenskap, säger Anna Brandt.

Musik väcker känslor och har en unik förmåga att förstärka olika budskap.

Forskning visar att människor blir gladare och friskare av att sjunga i grupp och vem som helst kan ta del av kyrkans körer och annan verksamhet tack vare kyrkoavgiften som medlemmarna betalar. Så det är inte bara de som lyssnar till körsången som mår bra.

Anna Frisk – boende i Frösö, Sunne, Norderö församling – har sjungit i kyrkokör förut, men prioriterar nu annat på sin fritid.

–Jag går dock gärna på konserter i kyrkan och ser det som en självklarhet att bidra till att andra får sjunga i kör. Jag kan inte säga att jag är aktiv i kyrkolivet. Sjunger just nu inte ens i någon kör. Men jag ser kyrkan som en av de viktigaste kultur- och traditionsbärarna.

Anna berättar vidare: – Jag kan när jag vill helt utan extra kostnad besöka de kulturrum som kyrkorna utgör, gå på konserter eller gå med i en kör. Allt detta får vi tillgång till för några tusenlappar per år. Det skulle inte falla mig in att gå ur kyrkan. Ser det som självklart att jag via min kyrkoskatt och genom att aktivt rösta i kyrkovalet fortsätter att bidra men även nyttja min möjlighet att kunna påverka inriktning i alla de aktiviteter som kyrkan ger.

Läs mer: Så här röstar du i kyrkovalet

Ledamöterna i kyrkofullmäktige väljs vid kyrkoval vart fjärde år, i år äger valet rum den 17 september. Kyrkofullmäktige i din församling bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet som skall prioriteras för gamla, unga eller utsatta.