Diakoni – stöttar när ingen annan ser

– Vi blir ofta delaktiga när livet inte längre är förutsägbart och enkelt. Att få vara den lilla människans röst när orken tryter är en styrka berättar Carina Grinde, diakon Sjukhuskyrkan, Östersund.

Diakoni - Stöttar när ingen annan i samhället ser. Foto: Magnus Aronson/IKON

Att Svenska kyrkan finns med som stöd i stunder av kris och katastrof är nog de flesta medvetna om. Ofta rapporterar media från öppna kyrkor och församlingshem när kriser inträffat i det lokala samhället. Diakoni är ett begrepp som dyker upp vid kontakt med kyrkan.
– Ordet diakoni kan nog vara ett känt ord för många, men få vet nog vad vi gör, berättar Carina Grinde.

Diakonins huvudsakliga uppgift är att stödja den lilla människan, vara medvandrare och hjälpa utsatta i samhället. Carina berättar att diakonin i första hand skall hjälpa samhällets svaga grupper:
– Vi jobbar i det tysta, vi är stödet när människor står svaga inför det svåra som livet tornar upp. En diakon ska vara obekväm för makthavare när människor inte blir lyssnad på eller får sina basala behov tillgodosedda. Det är diakonens uppgift att berätta om det för att få till en förändring, eller hitta en annan lösning, förklarar Carina.

Det är inte ovanligt att diakonen får följa med som stöd när församlingsbor behöver söka upp polisen, socialkontoret, kommuner och liknande.

Svenska kyrkans olika församlingar har dagträffar i många av sina lokaler. Orsaken är att de som är lediga på dagen ska få möjlighet till fika eller enkel måltid.
– Att skapa möjlighet för att mötas och prata om livet i stort och smått är något som vi gör. När samhället formas om måste verksamheten vara en del av förändringen eftersom då blir andra behov synliga säger Carina.

Carina Grinde arbetar som diakoni i Östersund församling. Foto: Anders Gustafsson

Att förlora en vän eller anhörig hör till livets gång men behovet av stöd kan variera avsevärt:
– Att möta medmänniskor i sorg när dess olika skepnader dyker upp på vägen gör vi både i grupp eller enskilt. Sorgegrupper finns i olika former för olika behov. Livsöden ter sig väldigt olika olika, berättar Carina.

Döden händer alla men sorgen skiljer sig åt. Äkta par som mister sin livskamrat, föräldrar som mister ett barn eller anhöriga till någon som tagit sitt liv.

– I dessa möten är diakonen budbärare om hoppet. Livet blir kanske inte detsamma igen efter en förlust men det kan bli ljusare igen efter en tid med möten med andra i liknande situation. Där finns möjlighet att sätta ord på det som gör ont eller höra andra säga orden vi inte riktigt själva törs säga eller kanske inte ens visste att vi ville säga. Det är stort att vandra en bit på vägen med en medmänniska och dela en del av deras liv livsöden  Vi märker en klar ökning av behoven för att komma på själavårdsamtal till oss, menar Carina.

Diakonins arbete sker i kölvattnet av livsöden och fyller en viktig roll för de svagaste i samhället.

Läs mer: Så här röstar du i kyrkovalet

Ledamöterna i kyrkofullmäktige väljs vid kyrkoval vart fjärde år, i år äger valet rum den 17 september. Kyrkofullmäktige i din församling bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet som skall prioriteras för gamla, unga eller utsatta.