Ny arbetsform guld värd

Just nu pågår ett pilotprojekt där sjuksköterskor och barnmorskor ges tid för personlig utveckling, liksom möjligheter till att förbättra verksamheten.
– Det här stärker mig i min roll som sjuksköterska. Nu får jag tid att både träna och utbilda mig på arbetstid, konstaterar Moa Nordström, sjuksköterska på Hudiksvalls sjukhus.
Hållbart arbetsliv 80:20 pågår till maj 2021 och inkluderar barnmorskor och sjuksköterskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet på utvalda vårdenheter inom Region Gävleborg.

Hållbart arbetsliv 80:20 pågår till maj 2021 och inkluderar barnmorskor och sjuksköterskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet på utvalda vårdenheter inom Region Gävleborg.

 

Pilotprojektet Hållbart arbetsliv 80:20 är tänkt att ge medarbetare nya möjligheter att nå en ökad hälsa, bättre trivsel på jobbet och mer kompetensutveckling. Det leder till en högre patientsäkerhet.
– Just patientsäkerheten ligger mig varmt om hjärtat, säger Moa Nordström sjuksköterska på Hudiksvalls sjukhus. Jag tror att det finns en direkt koppling mellan medarbetarnas välbefinnande och patienternas mående. Om vi som jobbar inom vården får ännu bättre förutsättningar kan vi lägga ner mer energi på våra patienter.

20 procent av arbetad tid kommer att delas så att 10 procent är utvecklingstid i verksamheten, och 10 procent är egen tid för att stimulera hälsoutveckling.
20 procent av arbetad tid kommer att delas så att 10 procent är utvecklingstid i verksamheten, och 10 procent är egen tid för att stimulera hälsoutveckling.

Så här går det till
Hållbart arbetsliv 80:20 pågår till maj 2021 och inkluderar barnmorskor och sjuksköterskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet på utvalda vårdenheter inom Region Gävleborg.
– Som medarbetare gäller då att du arbetar minst 75 procent av en heltid, dag/kväll och helger, säger Annika Gelotte, sjuksköterska och vårdenhetschef på Gävle sjukhus. 20 procent av arbetad tid kommer att delas så att 10 procent är utvecklingstid i verksamheten, och 10 procent är egen tid för att stimulera hälsoutveckling.

”Lättare att få ihop livspusslet”
Hållbart arbetsliv 80:20 skapar förutsättningar för en god hälsa, både på och utanför jobbet och ger schemalagd arbetstid för utvecklingsarbete inom områden som är betydelsefulla för dig som individ.
– För mig personligen som arbetar skift är det här ett stort lyft jämfört med tidigare. Det blir lättare att få ihop livspusslet, säger Moa Nordström.
– När det gäller utvecklingsarbete inom verksamheten har jag inte riktigt bestämt mig, fortsätter Moa Nordström. Men någon typ av förbättringsarbete skulle vara kul, till exempel inom vård- och arbetsmiljö där mycket är kopplat till patientsäkerheten.

Hållbart arbetsliv 80:20 pågår till maj 2021 och inkluderar barnmorskor och sjuksköterskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet på utvalda vårdenheter inom Region Gävleborg.
Hållbart arbetsliv 80:20 pågår till maj 2021 och inkluderar barnmorskor och sjuksköterskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet på utvalda vårdenheter inom Region Gävleborg.

Mer välmående och ökad kompetens
I praktiken innebär Hållbart arbetsliv 80:20 en förändrad arbetsform.
– Jag hoppas och tror att utvärderingen ska visa att alla känner sig nöjda när de går hem för dagen, säger Annika Gelotte. Att vi får en ökad kompetens- och kvalitetsutveckling på våra enheter. Just det hoppas jag gör att äldre och erfarna medarbetare stannar i verksamheten, och även att vi får in nya kollegor! Alla ska känna sig behövda utifrån deras erfarenhet.

Låter det intressant? Läs mer om de lediga tjänsterna, om respektive avdelning och lämna din ansökan här

Personlig utveckling och hälsa på arbetstid

Nu ges nya möjligheter för sjuksköterskor och barnmorskor i pilotprojektet Hållbart arbetsliv 80:20.

Det här vill vi uppnå

 • Ökad arbetstillfredsställelse
 • Ökad hälsa
 • Ökad individuell kompetensutveckling
 • Ökad kvalitet
 • Minskad personalomsättning
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minskad genomsnittlig övertid
 • Minskade kostnader för inhyrda sjuksköterskor

Arbetstiden fördelas så här

 • 80 % av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete.
 • 10 % av arbetstiden utgörs av individuell utveckling (tiden för egen utveckling kan användas till såväl kunskapsinhämtning och fortbildning, som till hälsofrämjande aktiviteter enligt överenskommelse med närmsta chef).
 • 10 % av arbetstiden utgörs av utveckling i verksamheten (till exempel hälsoinspiratör, journalgranskning, sårvård, mentorskap, handledning, webbutbildning).

Därför genomförs Hållbart arbetsliv 80:20

Syftet är att utvärdera om en förändrad arbetsform för sjuksköterskor/barnmorskor inom slutenvårdens dygnet runt-verksamhet leder till stärkt kompetens och en högre arbetstillfredsställelse vilket leder till en förbättrad vård.

Hitta oss på Facebook