Arbetet på KAVA underlättar studierna

Att varva sina studier med arbete som undersköterska, är en modell som både Elin Brodin och Johan Stensson har valt.
- I mitt fall har jag dessutom valt att arbeta några år i yrket innan jag satte igång att läsa vidare, säger Johan. Elin instämmer.
- Jag visste redan från början att jag ville börja som undersköterska innan jag fortsatte studera. Omvårdnadsbiten kommer att finnas med, även när jag arbetar som sjuksköterska.

Johan och Elin på KAVA.

Elin och Johan arbetar på KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, på Gävle Sjukhus. Det är en relativt ny avdelning där patienter med olika kirurgiska diagnoser vårdas. Det kan exempelvis gälla urologiska ingrepp eller tarmarna, men även trauman. Läkartätheten är hög, för att bedömningar och provsvar ska gå snabbare.

Tempot kan vara högt
– Vi har patienter från 18 år till multisjuka gamla, berättar Elin. Det gör att arbetet hela tiden är omväxlande, att tempot oftast är högt och att det snabbt kan förändras.
Känslan av aktivitet är påtaglig på KAVA. I små rum i korridoren diskuteras och dokumenteras patienternas vård.
– Vi arbetar i par med en sjuksköterska men du känner aldrig att du hamnar i skuggan som undersköterska. Det är ett fantastiskt gäng här och jag kan som undersköterska hela tiden vara med och påverka hur arbetet ska utföras. Undersköterskor arbetar idag mycket bredare kring patienten än för ett antal år sedan. Den gamla schablonbilden att undersköterskor enbart bäddar sängar och tar hand om patienternas personliga hygien, stämmer inte längre.

Studierna flyter bättre
Med erfarenheterna som undersköterskor och vanan från att arbeta med omvårdnaden kring patienten, kan både Elin och Johan känna att studierna flyter bättre.
– Vi kan fokusera lite mer på det medicinska, menar Johan. I en verksamhet som KAVA där det hela tiden händer mycket, går det ganska snabbt att skaffa sig erfarenheter som du har nytta av både under utbildningen och i arbetslivet.

Stora fördelar
Just nu har Elin och Johan studieuppehåll och arbetar som undersköterskor. Det har de också gjort på somrarna under tiden de studerat. Och det råder ingen tvekan om att båda två ser stora fördelar med det upplägget.
– Det har gett oss en väldigt bra inblick i sjuksköterskeyrket, säger Elin.

Vill du sommarjobba med avancerad sjukvård?

Just nu rekryterar vi dessa tjänster:

Vi söker bland annat biomedicinsk analytiker, medicinsk sekreterare och undersköterskor.

http://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-halso–och-sjukvarden/sommarvikariat/