M i Södertälje: ”Integrationen ska kopplas till arbetslinjen”

Detta är en annons framtagen av Moderaterna Södertälje.
Södertälje är på väg åt fel håll. De senaste åren har otryggheten ökat, utanförskapet brett ut sig och arbetslösheten är fortsatt hög. Många kvinnor vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott, och gängkriminella använder våra trappuppgångar till droghandel.   

M i Södertälje: ”Integrationen ska kopplas till arbetslinjen”

Grunden till problemen är ett växande utanförskap. Idag är var femte utrikesfödd arbetslös.

Det finns idag nära 2000 personer som haft försörjningsstöd över 2 år, totalt betalas över 16 miljoner kronor varje månad i försörjningsstöd.

Varje krona som går till bidrag är en krona som hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

Det är inte hållbart.

Vi måste bryta den Socialdemokratiska bidragskarusellen i Södertälje.

Läs mer om vår politik på vår hemsida

Barn i Södertälje ska inte behöva ärva sina föräldrars problem, utan få sin egen chans att forma sitt liv. För att ge möjlighet till detta måste politiken ta itu med de stora problem Södertälje står inför, framför allt vad gäller arbetslösheten och bidragsberoendet.

Integrationen måste kopplas till arbetslinjen. Därför föreslår Moderaterna i Södertälje:

1. SFI kopplat till ersättning.
Ersättning kopplat till SFI ska vara resultatbaserat. Att sitta av tiden i klassrummet ska inte räcka för att få bidrag.

2. Snabbspår för integration.
Korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända får jobb. Ska det funka måste myndigheter bättre samverka med Södertälje kommun. Alla behöver komma igång med sitt nya liv i Södertälje från dag ett.

3. Samhällsnyttiga insatser.
Personer som haft försörjningsstöd under en längre tid ska ingå i samhällsnyttiga insatser.

4. Indraget försörjningsstöd vid frånvaro.
Tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag. I praktiken betyder det att ogiltig frånvaro leder till att hela försörjningsstödet dras in. Vi har ingen medborgarlön.

5. Bidragstak.
Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.

Se vårt handlingsprogram här