Ett Södertälje för hoppfulla

Detta är en annonsartikel framtagen av Moderaterna i Södertälje.

Ett Södertälje för hoppfulla

Hej Södertäljebo,

Vi är många som har valt att bo i Södertälje för dess vackra natur, aktiva föreningsliv och mångsidighet.

De senaste decennierna har dock den politiska utvecklingen gått åt fel håll.

Södertälje präglas idag av växande otrygghet, bristande underhåll på såväl vägar som skolor och ett utbrett utanförskap.

Trots att kommunen gör stora vinster nås inte våra medborgare i den utsträckning de borde, istället så dras vi med gamla skulder vi måste amortera på.

Otryggheten leder till att många kvinnor inte vågar vara ute efter mörkrets inbrott. Attityden mot företagarna gör att en av fyra företagare funderar på att flytta från kommunen.

Där det lönar sig att arbeta, och göra rätt för sig

Bidragsberoendet gör att människor hamnar i utanförskap och fattigdom.   Jag vill att vi ska bygga ett Södertälje för hoppfulla. Där vi inte accepterar ”beskyddarverksamhet” och klanvälde.

Där det lönar sig att arbeta, och göra rätt för sig. Där skolan prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Där alla lär sig svenska, och där vi tillsammans tar ansvar för varandra och vår stad.

 

Håll dig uppdaterad: Följ vår facebook

 

Jag söker ditt förtroende för att leda Södertälje. Det här vill jag genomföra:

• Öka tryggheten med fler ordningsvakter, trygghetskameror och en trygghetsjour.

• Införa ett bidragstak och göra det enklare att få arbete.

• Öka tryggheten och den kommunala servicen för Södertäljes småföretagare

• Öka kvalitén i äldreomsorgen med valfrihet, trygghet och bättre måltider.

 

Läs mer om vår politik på vår hemsida

 

/Alexander Rosenberg, Förstanamn för Moderaterna