Liberalerna i Östersund vill se ett mer hälsosamt åldrande och bättre stöd till dem som bäst behöver det

Denna artikel är framtagen av Liberalerna i Jämtland.

För Liberalerna i Östersund är det en självklarhet att alla ska ha rätt till vård, omsorg och socialt stöd. Margareta Widell och Annica Nordell fokuserar på olika frågor men har samma prioriteringar:
– Vi måste värna välfärden!

Liberalerna i Östersund vill se ett mer hälsosamt åldrande och bättre stöd till dem som bäst behöver det

Margareta Widell har varit engagerad i kommunpolitiken i Östersund sedan 2012. Hon är ledamot i Socialnämnden och har på nära håll sett hur stor skillnad förebyggande arbete kan göra, både för individer och samhället. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser är också viktigt när det kommer till beroendeproblematik.
– Det är viktigt att man fångar upp folk i tid, innan de fastnar i beroende. Kan vi minska beroendet så minskar vi också risken för utsatthet, utanförskap och kriminalitet. Satsningar på beroendevården innebär en vinst både för samhället och individen, säger Margareta.

Liberalerna har en nollvision när det gäller kriminalitet och våld. För att klara upp fler brott vill man satsa på trygghetsvakter och kameraövervakning på utsatta platser. Särskilt viktigt tycker Margareta att det är att jobba mot brottslighet bland ungdomar.
– Det första brottet ska också vara det sista. Ungdomsbrottsligheten måste minskas genom snabba och tydliga insatser. Vi behöver utöka samarbetet med skolan, socialtjänsten och polisen, säger hon.

En annan fråga som blivit allt mer aktuell de senaste åren är integration och Liberalerna har förslag på hur nya svenskar lättare ska komma in i samhället:
– Vi behöver en politik som både skapar möjligheter och ställer krav. Vi tror på snabb validering, tidiga språkstudier och inträdesjobb, berättar Margareta.

Kommunens uppdrag är brett och det är många insatser som skattemedlen ska fördelas mellan. Margareta är tydlig med vad hon tycker ska prioriteras.
– Vi kan inte fortsätta att spara in på människor som har det svårt och behöver hjälp och stöd. Om Östersunds kommun vill vara en bra kommun att leva och bo i måste det kommunala kärnuppdraget prioriteras. Det låter kanske självklart men vi måste se till att vi använder medborgarnas skattepengar till rätt saker, säger hon.

Annica Nordell håller med om att det kommunala kärnuppdraget måste prioriteras. Hon har suttit i Vård- och omsorgsnämnden i sju år och har hjärtat i äldrefrågorna. Hon brinner för ett hälsosamt åldrande och frihet att forma sitt eget liv.
–  Jag tycker att de sista åren ska vara lika mycket värda som de första och omges med lika mycket omsorg och vård. Och man ska själv få välja hur den omsorgen ska se ut. För mig är det viktigt att man på ålderns höst får bo tryggt och äta bra mat – så att vi kan leva livet hela livet, säger Annica.

En annan prioriterad fråga för Annica är att bryta isoleringen och ensamheten som gör att många äldre inte mår bra. För många ligger en stor del av tryggheten i bostaden och hon vill därför se fler väl anpassade bostäder som till exempel trygghetsboenden och kollektivboenden.
–  Det finns många bostadsbolag som gärna bygger, hyr ut och förvaltar bostäder för den äldre målgruppen. Kommunen måste göra processen kring bygglov och anvisningar enklare så att de som vill bygga också kan göra det, säger Annica.

Idag bor många äldre själva hemma vilket i vissa fall innebär att ett stort ansvar vilar på de anhöriga. Annica menar att dessa anhöriga gör en enorm insats för samhället och att har rätt till stöd.
– Med tanke på den insats många anhöriga gör tycker jag att kommunerna borde erbjuda de anhöriga stöd i form av utbildning, avlastning och ersättning, säger hon.

Läs mer om vår politik här.