Liberalerna i Östersund – Dags för ny ledning av regionen

Denna artikel är framtagen av Liberalerna i Jämtland.
Med ett mångårigt engagemang inom regionfrågor och ett förflutet som revisionsdirektör har Lennart Ledin idéer om hur man ska få ordning på ekonomin.

På bilden: Lennart Ledin

Efter pensionen var Lennart Ledins plan att engagera sig i lokalpolitiken under en mandatperiod. Nu är han snart inne på sin tredje mandatperiod och engagemanget är precis lika starkt. På Lennarts bord ligger idag frågor som handlar om regional utveckling och då främst inom sjukvården.
– Om man tittar på läget i regionen just nu är det framför allt sjukvården som måste ses över. Den har gått back länge och nettokostnaderna är högre än någonsin. Vi kan inte fortsätta att driva sjukvården med dagens underskott. Vi måste hitta vägar att både sänka kostnader och höja intäkter och det måste göras nu, berättar Lennart Ledin.

Besök vår hemsida för att lära dig med om vår politik

Istället för att begränsa flygtrafiken med flygskatter tycker jag att vi ska satsa på att flyga smartare.

Lennart har flera förslag på hur man kan få ner regionens kostnader.
– Regionen kan börja samarbeta mer med kommunerna om administration av löner och ekonomi, det finns ingen anledning till att regionen behöver göra detta själva, säger Lennart.
Lennart fortsätter.
– Primärvården behöver stärkas och bli mer flexibel. Om vi gör det möjligt för flera privata entreprenörer att etablera sig, innebär det i sin tur att tillgängligheten ökar för patienterna. Dessutom behöver inte alla enheter ha alla funktioner. Det finns en stor potential i fler mobila enheter som kan komma hem till patienterna, vilket också kan avlasta sjukhusets akutvård.

Liberalerna vill utforska andra möjligheter till intäkter

Inte enbart besparingar, intäkterna måste upp
Lennart anser att man inte enbart behöver minska regionens utgifter. Han ser också många outnyttjade områden där regionen kan ta in mer pengar utan att höja skatterna.
– Bland annat vill vi göra det möjligt för sjukhusen att hyra ut lokaler och utrustning till andra aktörer. Det ger pengar till sjukhuset och skapar möjligheter för fler privata aktörer och skapar också bättre möjligheter för jämtarna och härjedalingarna att få vård.
För att komma till rätta med den haltande ekonomin menar Lennart Ledin att det förebyggande arbetet inom sjukvården är viktigt. Lennart berättar att Liberalerna gärna vill se kostnadsfria vaccinationer för riskgrupper mot influensa, lunginflammation och bältros. Dessutom vill man införa obligatoriska hälsoundersökningar för att upptäcka och förhindra ohälsa och sjukdomar. Detta för att undvika dyra sjukvårdskostnader längre fram. Och förstås, för att skapa förutsättningar för en friskare befolkning.
– Vi tror inte att en höjd patientavgift gynnar någon i det långa loppet. Visst får man in pengar till sjukvården men det medför en stor risk att folk väntar för länge med att söka vård. Jag tror snarare på en sänkning av avgiften, åtminstone för till exempel besök hos distriktssköterska, säger Lennart.

Vårdpersonalen ligger Lennart varmt om hjärtat
Man läser ofta om utbränd personal och rekryteringsproblem för vården. Detta har Lennart noterat och berättar att för honom är frågan om personalen en av valet viktigaste. Lennart berättar om vikten av att regionen blir en attraktivare arbetsgivare för vårdpersonal. Det har gjorts lyckosamma insatser för att se till att rätt kompetens används på rätt plats och detta bör, enligt Lennart, skyndas på och spridas till hela verksamheten.
– Det är viktigt att vi tar hand om vår personal och att de får känna sig delaktiga. Vi är beroende av våra engagerade medarbetare och behöver därför planera verksamheten i bättre dialog med dem. Visst behöver sjukvården spara pengar men inte när det kommer till personalens välmående och fortbildning, säger Lennart.

Läs mer om vår politik här

– Jag vill att vi ska ha som mål att man ska kunna ta tåget till Stockholm och vara framme max fyra timmar senare. Det skulle gynna både de boende i regionen såväl som besöksnäringen.

Tåg till Stockholm på max 4 timmar
Jämtland är en stor region och Lennart tycker att just i Norrland är infrastrukturen en grundläggande och viktig fråga. Kanske viktigare än i övriga landet med tanke på avstånden som finns här uppe. Därför vill Lennart att Trafikverket och regeringen ska prioritera Norra Stambanan.
– Jag vill att vi ska ha som mål att man ska kunna ta tåget till Stockholm och vara framme max fyra timmar senare. Det skulle gynna både de boende i regionen såväl som besöksnäringen.
Lennart tar upp en annan brinnande het fråga, flyget. Flyget är också ett viktigt transportslag inte minst för oss i Norrland, tillägger han.
– Istället för att begränsa flygtrafiken med flygskatter tycker jag att vi ska satsa på att flyga smartare. Det finns en långt framskriden utveckling av fossilfritt flygbränsle och det är något vi skulle kunna tillverka lokalt. Det skulle till och med kunna bli en profilprodukt för regionen.

Även den digitala infrastrukturen är extra viktig i en utbredd region och Lennart betonar att våra skattepengar måste användas där de gör mest nytta, allt för att bidra till regionens utveckling.
– För oss är det självklart att du ska kunna leva och verka som du vill, var du vill, avslutar Lennart.