Liberalerna i Östersund har bestämt sig: Nu sätter vi skolan först!

Denna artikel är framtagen av Liberalerna i Jämtland.

Liberalernas Pär Löfstrand har sin prioritering klar – för honom kommer skolan först. Genom offensiva skolsatsningar ska trenden med sämre skolresultat vändas. År 2022 ska Östersund bli årets skolkommun.

Liberalerna i Östersund har bestämt sig: Nu sätter vi skolan först!

Skolfrågan är en av Liberalernas viktigaste inför höstens val. Samma prioritering har Pär Löfstrand som länge varit engagerad i skolan, som elev, som lärare och sedan 12 år som politiker. I höstens val finns han med på partiets valsedlar både till riksdagen och Östersunds kommun.

Dags att sätta skolan först
Undersökningar visar att elever mår sämre och lär sig allt mindre. Nu vill Liberalerna bryta trenden och Pär Löfstrand vill sätta skolfrågorna först i den politiska prioriteringen.
–  Skolan har fått stå tillbaka för andra satsningar under lång tid, det går inte att göra fler besparingar nu. Vi måste tvärtom tillföra pengar och satsa på att höja kunskapen hos eleverna så att de får en chans att nå målen.

Bland många viktiga skolfrågor finns det en som Pär menar är själva grundfrågan.
– Ja, att skolan är likvärdig för alla är det viktigaste av allt. Det borde vara en självklarhet att alla elever får bli sedda utifrån sina egna behov, oavsett bakgrund. Det är oftast elever från studieovana hem som misslyckas och det ger oss ett ojämlikt samhälle. Våra lärare måste få bättre förutsättningar att hinna med varje elev.

 Pärs engagemang för skolfrågor grundar sig i att han på nära håll sett betydelsen av en bra skolgrund – både som elev och lärare.
–  Jag var själv ingen stjärnelev i grundskolan och kommer från en familj där vidare studier inte är en självklarhet. Men jag fick en bra grundutbildning som gjorde att jag både ville och kunde plugga vidare. Idag när grundskolan inte håller samma nivå hade jag kanske varit en av eleverna som inte lyckats.

Idag är Pär forskare på Mittuniversitetet och har doktorerat i psykologi.

Kandiderar till kommunalråd
I Östersunds kommun har det aldrig funnits ett kommunalråd med skolfrågor som huvudfokus. Det är just den posten som Pär kandiderar till i årets val.
–  Min drivkraft finns i lokalpolitiken och jag har länge saknat någon som står upp för skolfrågorna i Östersund. Jag ser att våra skolor visar allt sämre resultat och att färre elever än tidigare går vidare till högre utbildningar. Jag vill ändra på det och jobba för att Östersund ska bli årets skolkommun i Sverige 2022.

Nya möjligheter med högre elevpeng
Elevpengens storlek beslutas i varje kommun och i Östersund finns en av landets lägsta. Det här har, enligt Pär, lett till att skolorna inte har råd att göra nödvändiga satsningar utan tvingas fokusera på att lösa dagliga problem. En av Liberalernas viktigaste åtgärder är därför att höja elevpengen.
–  Ja, vi måste se till att rektorerna får möjlighet att rekrytera – och behålla – rätt lärare och annan skolpersonal. En höjd elevpeng skulle också ge lärare en välbehövlig lönesatsning och skapa fler karriärtjänster i skolan.

Och det är inte bara i den inre miljön som Liberalerna tycker att skolan ska prioriteras.
–  Vi behöver se över hela den fysiska miljön och rusta upp skolbyggnader och skolgårdar. Som det är nu ser man byggkranar över hela stan men inte vid skolorna. Även i den här frågan är det hög tid att sätta skolan först!

Läs mer om vår politik här.