Patrik från Liberalerna om BRT-bussarna: “Än är det inte för sent”

Örebro kommun är välmående och under konstant utveckling. När kommunen växer måste det ske med – inte mot – de förutsättningar som finns. Det menar Patrik Jämtvall på Liberalerna Örebro kommun.
– Vi har så många möjligheter och det gäller att satsa på rätt saker. BRT är inte rätt satsning för vår vackra kommun. De så kallade superbussarna kommer inte lösa några problem utan bara skapa nya.

Patrik Jämtvall på Liberalerna Örebro kommun.

– Först ska det sägas att BRT-system inte är fel i sig. Men de passar inte i Örebro och kommer inte ge örebroarna något mervärde. Det kostar också stora summor att anpassa staden till dem, säger Patrik.

Han menar att det är staden som måste anpassas efter bussarna. De nya superstora bussarna kräver omfattande ombyggnationer inne i centrala delarna av Örebro stad.

– Snabbare busstransporter är bra men det kan vi lösa utan superbussar. Till exempel så har kommunen sedan tidigare investerat i något som heter ”Smart prio”. Ett system som ger grönt ljus i alla korsningar. Tyvärr har regionen som äger själva bussarna inte utrustat dem för att kunna nyttja systemet. Många miljoner i sjön alltså för att kommun och region inte samspelar.

En del tror att det är restiden med buss som avgör om man väljer just den.

– Det är helt sant och det visar sig i studier att de som cyklar gärna hellre tar bussen om den går lite snabbare. Däremot är det lika sant att de som behöver bilen kommer fortsätta med den även om det går aldrig så snabbt med bussen. Det är ett feltänkt att man kan bygga bort bilar med bussar i en stad av Örebros storlek. Oavsett hur fort bussen kan köra kommer människors behov av olika transportmedel finnas kvar. Därför måste vi utveckla staden och hela kommunen utifrån en klok framtidsvision, inte en utopi.

Det är viktigt att hela Örebro kommun får utvecklas. Att lägga ner landsbygdslinjer, ta bort hållplatser och minska turtätheten är ett hot mot vår landsbygd, berättar han.

– De som pendlar in till staden, eller för den delen ut till kringliggande orter måste ha goda möjligheter att åka med lokaltrafiken. Därför vill vi se en utveckling där fler hållplatser, utökade turer och fler linjer ger verkliga valmöjligheter till alla örebroare, inte bara till dem som bor efter ett visst stråk i centrala tätorten. Redan när BRT fördes på tal insåg vi att det var en dålig idé.

Sedan dess har Liberalerna arbetat aktivt för andra alternativ.

Nu har vissa byggnationer påbörjats men det är ändå inte försent att få till ett stopp, berättar Patrik vidare.

– Då vi inte med egen kraft fått fram de beslut vi tror örebroarna vill ha har vi startat ett folkinitiativ med mål att få till en folkomröstning för eller emot BRT. En del tycker det är sent påkommet, och det är det på ett sätt, men det är också precis perfekt i tid nu när medvetandet om vad BRT kommer innebära blir mer känt, avslutar Patrik Jämtvall.

Läs mer om Liberalerna Örebro och BRT-bussarna här


Välfärd och bussfärd för alla

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun.

Vi har tuffa tider framför oss men också stora möjligheter. Hur kommer Örebro kommun utvecklas? Hur kommer örebroarna att vilja leva? Var vill de bo, stad eller landsbygd, villa eller lägenhet? Vilka färdsätt kan och väljer de? Färska utredningar, evidens och erfarenhet gäller före partipolitiska agendor. För Liberalerna är det viktigt att lyssna!

Hur mycket kommer kommunen att växa? Ja, för några år växte vi med ca 3000/år, 2020 blev vi 750 nya invånare. Andra frågor att ställa sig är – vad som innebär ett tillskott för skatteunderlaget och vad som driver kostnadsutvecklingen? Vi behöver hushålla med våra resurser. 

Stora investeringar som BRT ska bäras och balanseras av likväl skatteunderlaget som av örebroarnas verkliga behov. Det gäller att tänka klokt. För mig som liberal är det självklart att vi i första hand måste klara att bära skola och omsorg. 

Det är också självklart att vi också måste satsa på infrastruktur vilket för oss i Liberalerna innebär underhåll och renovering, bra kollektivtrafik, bra bilvägar och cykelvägar. Dessutom gäller detta för både city och landsbygd. 

Eftersom vi inte kan låta klassrum stå tomma utan lärare eller lämna de äldre ensamma på sina rum så kan vi INTE ”låta kronorna flyga” till en busslinje som kostar alldeles för mycket och till nytta för alldeles för få. 

Vi behöver en bra kollektivtrafik för alla. Främst kanske för de som inte kan använda annat färdsätt. Därför det så viktigt att bevara Flextrafiken, säger Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition.
Läs mer om Liberalerna Örebro här

Nej, det är inte försent!

 

Är det inte försent att stoppa BRT nu när arbeten startats? 

– Det är aldrig försent att stoppa ett dåligt projekt. Det är istället vår plikt att försöka göra det, säger Patrik Jämtvall (L), 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

 

Men man har ju redan påbörjat arbetet, blir det inte kostsamt att avbryta nu? 

– De kostnader vi får är inte bra men de är betydligt mindre än om vi bygger klart. Dessutom är det en del jobb gjort som vi ändå kommer ha nytta av. Så ja, det blir kostnader men det måst vi ta för projektet är så fel. Vi löser inget med BRT. 

 

Hur gör man om man vill stoppa BRT?

 – Viktigast just nu är att skriva på för en folkomröstning. Vi behöver 12.000 underskrifter och det kommer in nya dagligen men fler behövs. Är du minsta tveksam till BRT så skriv på nu. Det går att hämta listor här eller så kommer du förbi Stortorget. Jag står där på luncherna. Kom gärna förbi och prata med mig en stund när du skriver på, säger Patrik Jämtvall.