Det ska vara tryggt att vara äldre i Örebro: ”Inför vaccinationskrav”

Detta är en annons framtagen av Liberalerna i Örebro.


Många äldre har avlidit efter att ha blivit infekterade av det coronavirus som ger upphov till Covid-19. Speciellt äldre och sköra personer måste skyddas och ett gediget arbete har gjorts och görs inom omsorgen i Örebro kommun men Liberalerna menar att mer kan göras. Därför ställer Liberalerna krav på att alla som arbetar med äldre och sköra ska vara vaccinerade mot Covid-19.

Det ska vara tryggt att vara äldre i Örebro: ”Inför vaccinationskrav”

Johanna Reimfelt, liberalernas ansvariga politiker för sociala välfärdsfrågor, menar att Örebro kommun måste kunna ställa vaccinationskrav på medarbetarna inom omsorgen.

  – Jag vill att vi utreder det nu. Det är farlig att slappna av och tro att faran är över. Vi måste planera och förbereda oss på nya smittspridningar. Grundlagen ger oss inte rätt att tvinga någon att vaccinera sig men den ger heller inte rätt att man får jobba var man vill och med vad som helst. Som arbetsgivare måste vi göra allt vi kan för att de äldre och sköraste människorna vi möter inom vår verksamhet ska skyddas från sjukdom och död, så långt det är möjligt. Vi behöver ett vaccinationskrav nu.

 

Liberalernas kommunalråd Karolina Wallström lade fram förslag om att utreda vaccinationskrav till Örebro kommunfullmäktige. Det skedde onsdag 22 september. Vad har hänt sedan dess?

  – Det har inte hänt något mer än, vilket är upprörande. Hur svårt kan det vara egentligen? Vill kommunen inte göra vad den kan för att skydda dem som befinner sig inom vår omsorg? Andra kommuner har påbörjat omplaceringar, men Örebro kommun ser bara svårigheter och gör inte ens det vi får och kan göra. För mig är det enkelt, är du inte vaccinerad ska du inte jobba nära äldre och sköra människor, säger Karolina Wallström.

Karolina Wallström och Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm följer initiativet i Örebro och på andra platser i Sverige med stort intresse. Dels tillhör hon själv en riskgrupp och dels vill Barbro Westerholm också se krav på vaccination bland medarbetarna.

  – Det är mycket bra att mina liberala vänner i Örebro ställer krav på vaccination. Vi ser hur kraven väcks i många fler kommuner och tiden att utreda är knapp. Örebro kommun bör snabba upp sina processer och kan ta kraft av andra initiativ runt om i landet. Frågan är inte om utan när de äldre ska skyddas bättre. Kommunerna har ett mycket stort ansvar här eftersom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och hemsjukvård ligger inom den kommunala kompetensen. 

  – En annan trygghetsfråga jag vill lyfta är det stora antalet omsorgspersonal de med hemvård får möta. Det kan vara väldigt många olika personer som ska komma in i hemmet för att hjälpa. Det kan snabbt skapa otrygghet då äldre kan ha problem med så många nya relationer. Här behöver kommunerna också agera.

 

Johanna Reimfelt håller med om detta och menar att bristen av kontinuitet är allvarlig.

  – Under 14 dagar möter en vårdtagare i snitt 18 olika medarbetare i Örebro kommuns hemvård. Så behöver det inte vara och vi i Liberalerna ser att det är möjligt att komma ner till hälften. Åtta till tio personer kan även det låta mycket men då ska man minnas att en del har stora behov som kräver hjälp dygnet runt.

  – Vi vet att relationen mellan omsorgstagare och omsorgspersonal är grunden för att skapa trygghet och kvalitet. Därför behöver vi förändra hur vi arbetar i Örebro kommun. Färre medarbetare per person garanterar en bättre omsorg.

 

Precis så är det, säger Karolina Wallström, vi har därför avsatt medel i vår budget för 2022 för att redan nästa år kunna möjliggöra att färre personer kommer hem till omsorgstagaren. Vi har också avsatt medel för att utreda vaccinationskrav samt beredda att skjuta till mer resurser för omplaceringar. Vår politik kan snabbt skapa mer trygghet för de äldre och sköraste örebroarna. Vi hoppas de andra partierna lyssnar.

Läs mer om Liberalerna Örebro här

 


 

Omsorgen, skyddet och respekten 

för de äldre och sköra är för Liberalerna livsavgörande, inte bara för den gruppen utan också för alla!

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition.

Vad är egentligen en ålder mer än ett bevis på livserfarenhet? Tänker ofta på Astrid Lindgrens förmåga att skriva enkelt och samtidigt sätta uttryck i sin rätta kontext. Åldern är individuell och så här lät hon Pippi Långstrump beskriva det ”Ja, tiden går och man börjar bli gammal. Fram på höstkanten fyller jag tio år, och då har man väl sett sina bästa dar.”

 

Alla människor har rättigheter och ska ses som en resurs. Ingen äger rätten att sätta någon på åhörarplats bara på grund av ålder.

Någon dag när vi yngre blivit ”de äldre” ska vi respekteras för hur vi förvaltat och utvecklat Sverige. Att fortsätta värna välfärden, omsorgen om de äldre och sköra är en sådan insats.

 

För mig är detta självklart. I min ryggrad och i mitt undermedvetna finns både beundran och vetskap om vad erfarenhet och klokhet över generationer betyder.

 

När äldre och sköra behöver omsorg, ja, då ska de få det. Den ska vara fylld av respekt och trygghet. Den omsorg vi alla betalar för ska inte utsätta de äldre för onödiga risker. Liberaler står fast vid att de äldres rättighet till trygghet utan onödiga risker går före medarbetares rättigheter att arbeta nära de äldre utan vaccinationer.

 

Alla har ett ansvar och ett val att göra. Vi Liberaler tar vårt ansvar genom att tydligt ta ställning för att den omsorg vi tar betalt för och gemensamt betalar för, den ska vara så säker det bara går. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

omsorgspersonal att vaccinera sig för att minimera smittoriskerna så mycket vi kan.

Den vetskapen tillsammans med Liberalernas aldrig ofrånkomliga; att värna om de mest utsatta, räcker för oss. Är du inte vaccinerad ska du inte arbeta nära våra äldre och utsatta. 

Läs mer om Liberalerna Örebro här