Därför säger Liberalerna nej till superbussarna: “Fel satsning för Örebro”

Detta är en annons framtagen av Liberalerna i Örebro.

Liberalerna i Örebro vill ha bra bussar i hela Örebro kommun och är negativt inställda till de så kallade superbussarna, BRT (bus rapid transfer). Liberalerna vill också att örebroarna ska vara med och bestämma när det gäller stora omstruktureringar av kommunen. Varför är det så viktigt att satsa på annat i kommunen samt andra satsningar inom kollektivtrafiken? Så här resonerar fem liberala politiker i Örebro kommun.

Liberalerna Karolina Wallström, Patrik Jämtvall, Johanna Reimfelt, Gunilla Werme och Carl Kling vill att örebroarna ska få vara med och bestämma om stora infrastrukturförändringar i Örebro kommun.

Patrik Jämtvall, talesperson för samhällsbyggnadsfrågor och tillika 2:e vice ordförande i den ansvariga programnämnden i Örebro kommun menar att BRT är fel val av infrastruktur för kommunen.

  – Det är avgörande att stora och dyra satsningar motsvarar behoven för många örebroare i hela Örebro kommun. Nya satsningar måste fungera med befintliga nät och inte ta resurser från annan viktig kollektivtrafik. Denna egna linje, snabbsträcka, kommer vara dyr och betyder inte nödvändigtvis att fler människor kommer snabbare mellan hem och arbete. 

Avslutningsvis säger Patrik Jämtvall att det finns fler förslag som både kan bredda kollektivnätet och snabbheten men att den styrande majoriteten varken fullföljt tidigare satsningar som skulle gjort skillnad redan nu, men också nya lösningar som innebär lägre kostnader än BRT.


Johanna Reimfelt, liberalernas ansvariga politiker för sociala välfärdsfrågor är också kritisk till de så kallade snabbussarna.

  – Jag är orolig för de äldre. Våra årsrika i kommunen är i stor utsträckning bundna till kollektivtrafiken. Det blir färre busshållplatser vilket betyder att det blir längre för de äldre att gå för att nå bussen. Alla klarar inte det och utesluts då från kollektivtrafiken. 

Dessutom tar de styrande bort Flextrafiken. De bussar som tar det lite lugnare och är lättare att stiga på för äldre och funktionsnedsatta för att lägga resurser på annat. Oacceptabelt, avslutar Johanna Reimfelt 2:e vice ordförande i ansvarig programnämnd Social välfärd.

 

Gunilla Werme, talesperson för Liberalernas skolpolitik i Örebro kommun, menar att skolelever också är en grupp som behöver en bra kollektivtrafik över hela kommunen. 

  – Hur ska övriga så viktiga vanliga bussträckor ansluta till BRT stråken? Kommer eleverna verkligen vinna totaltid med ständiga byten? Jag har inte sett att dessa frågor har fått tillräckliga svar och därför bör nya utredningar till innan vi sätter örebroarnas pengar i rullning säger Gunilla Werme, presidieledamot i Programnämnd Barn och utbildning.


Carl KIing är en ung företagare som också sitter i kommunfullmäktige. Som talesperson för näringslivsfrågorna i Liberalerna är även han kritisk till BRT.

  – Att fungerande trafik är en nyckelfunktion för företagare är ingen nyhet. Många småföretagare bygger hela sin verksamhet på transporter inom och kring staden. Även om många idag kan bedriva sina verksamheter bakom en laptop så är det minst sagt svårt att få med sig skåpbilen på en buss. Flera hundra miljoner skattekronor för att sätta käppar i hjulet i småföretagarnas liv är inte rätt fokus.


Karolina Wallström, gruppledare och kommunalråd för Liberalerna i Örebro kommun, betonar att helheten är viktigast. 

  – Varenda aspekt och grupp måste med och gynnas av en sådan här satsning. Dessutom får det inte finnas några tvivel på att detta är nödvändigt och bäst när så stora resurser av skattebetalarnas pengar används, avslutar kommunalrådet.

 


Nej, det är inte försent

Patrik Jämtvall på Liberalerna Örebro kommun.

Patrik Jämtvall menar att det aldrig är försent att stoppa ett dåligt projekt. 

   – Det är en ekonomisk vinst att stoppa BRT då det annars drar stora kostnader, år efter år. De styrande borde omedelbart stoppa pågående arbeten tills örebroarna fått säga sitt. Kräv en folkomröstning du med!
All information om det finns här

 


Vi som politiker måste ärligt, modigt och starkt ta ett ansvar för vårt uppdrag

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition.

För oss i Liberalerna handlar det om att i första hand fatta kloka beslut och utifrån det söka förtroendet att leda kommunen. Stora investeringar ska vara tydliga, långsiktiga och sanktionerade av örebroarna. Dessutom motsvara behoven hos många av invånarna. Det gäller både stad och landsbygd. Alla utmaningar och stora frågetecken måste lösas innan byggstart. Det är vi skyldiga dagens och morgondagens skattebetalare.

Liberalerna anser att investeringen i sitt nuvarande upplägg inte motsvarar krav och behov. Vi vill ha en nyare och djupare utredning och fler svar. Vi vill att en klar majoritet av kommunens invånare ska känna att detta är bäst för hela Örebro kommun.

I framtiden så ska denna investering bäras av skatteunderlaget. Utredningen vilar på en stark demografisk tillväxt. Den senaste statistiken säger att befolkningsökningstakten sjunkit rejält. Ökningen har tidigare varit mellan två- till tretusen men senaste året var den under 700.

Gör vi verkligen rätt här? Vet vi med säkerhet att detta är just det Örebro kommun behöver? Vet vi att vi inte kan få en bättre kollektivtrafik utan BRT?

Vi i Liberalerna är definitivt inte säkra på svaren. Därför är vi inte med på beslutet om BRT. Vi tror  det finns både enklare och bättre lösningar som motsvarar både hela Örebro kommuns behov och dess infrastruktur, säger kommunalråd Karolina Wallström.

Läs mer om Liberalerna Örebro här