Vårkänning för fritidshusägaren kan bli en dyr historia – så skyddar du dig

Varje vår händer det.
När stugägarna återvänder till sina fritidshus så möter några av dem något helt annat än en efterlängtad idyll.
– Värsta scenariot är om man kallställt över vintern och lämnat vattnet på, säger Daniel Lanerud, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Västernorrland.

Vårkänning för fritidshusägaren kan bli en dyr historia – så skyddar du dig

Växlingen mellan kyla och värme utsätter alla byggnader för påfrestning. Ett kallställt hus där vattnet lämnats på kan råka ut för allvarliga skador när proppen tinar och vattnet börjar forsa.

Daniel Lanerud, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Västernorrland.
Daniel Lanerud, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Västernorrland.

– Där vattenledningar med fullt tryck fryst sönder kan tusentals liter vatten om dagen läcka ut och bygga ett mindre isberg, säger Daniel Lanerud.

Under våren har han redan mött exempel.

Vad ska man göra om man drabbas?

– I sådana lägen gäller att stänga av vattnet och få bort isen så snabbt som möjligt innan den börjar smälta, säger han.

Läs mer om hur du undviker frysskador

Under de senaste fem åren har Länsförsäkringar betalat ut närmare 200 miljoner kronor för frysskador på fritidshus. Många av skadorna har orsakat en hel massa besvär och kostnader för stugägaren helt i onödan eftersom de går att förhindra med enkla medel.

Det bästa rådet är att lämna värmen på i fritidshuset över vintern.

– Vi rekommenderar att man håller minst 15 grader året runt. Om det blir ett strömavbrott, så blir det snabbt utkylt och då kan man råka ut för sådana här skador, säger Daniel Lanerud.

En grundregel vid första besöket i stugan är annars att alltid kontrollera taket utvändigt först. Takpannor som gått sönder under trycket av snön eller för att de blivit blöta och spruckit i kylan kan börja läcka. Snöras kan också ha orsakat skador på till exempel verandor och garage. Ett annat bekymmer kan vara höga vattenflöden i vattendrag i samband med vårfloden.

– Vattnet kan ta sig in i huset via dräneringen eller genom öppningar och otätheter. Baktryck i avloppsledningar är en annan risk, säger Daniel Lanerud.

 

Checklistan: Så här skyddar du dig från skador på ditt fritidshus på våren

 1. Om en ispropp spräckt ett rör under vintern som börjar smälta på våren:
 • Stäng av vattnet.
 • Ring rörmokare.
 • Rädda det du kan.
 1. Om du öppnar vattnet in till huset, upptäcker att ett rör har skadats under vintern och det fortfarande finns tid att begränsa skadan:
 • Stäng av huvudkranen till vattnet.
 • Ring efter en rörmokare som kan täta läckaget.
 • Begränsa skadan genom att avlägsna blött material.
 1. Om allt verkar lugnt, så kontrollera synliga rörkopplingar och kranar i kök och badrum för att upptäcka eventuella smygläckage. När du sedan öppnar vattnet in till huset och alla kranar är stängda så kan du gå runt i huset och lyssna efter susande ljud. Om det susar så kan det vara en spricka i ett rör inne i väggen eller golvet.
 • Stäng av huvudkranen till vattnet.
 • Ring rörmokare som kan kontrollera om det finns en spricka eller inte och åtgärda om så behövs.

 

Så här undviker du vattenskador och andra skador i fritidshuset på vintern

Inomhus:

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Utomhus:

 • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ta in vattenslangar och elkablar.