Hemförlossning – ett allt mer populärt alternativ

I Sverige väljer allt fler att föda barn hemma.

– Forskning visar att det för en omföderska är lika säkert som att föda på sjukhus, säger Ann Petrén. Hemförlossning är inget nytt i resten av Europa, i exempelvis Holland föds omkring 35 procent av alla barn i hemmet.

I Sverige väljer allt fler att föda barn hemma.

Ann Petrén är barnmorska sedan 37 år och arbetar både med hemförlossningar och förlossningar på sjukhus.

– Kvinnor kan föda barn, säger Ann. Det är helt naturligt och kroppen vet vad den ska göra. Därför tycker jag att hemförlossningar kan vara ett bra alternativ.

Gemensamt för kvinnor som har en positiv upplevelse av sin förlossning är att de känt sig lugna, trygga och att de trivts med barnmorskan.

– Vissa är tryggare hemma än de är på sjukhus, säger Ann. Att föda hemma innebär att man föder på egna villkor och med människor man känner omkring sig. Min upplevelse är att stress och otrygghet är en av anledningarna till att det blir så mycket komplikationer på sjukhus. Kroppen bromsar.

packabb
Det finns oändligt med tips på vad man ska ha med sig till förlossningen.

Se också: Om ni väljer att föda på sjukhus – packlista för BB-väskan

– Är man sjuk eller har drabbats av komplikationer under graviditeten ska man självklart föda på sjukhus, säger Ann. Om du känner dig trygg på sjukhus passar det också bra. Känner du dig tryggare och lugnare hemma och graviditeten har varit normal kan du välja att föda hemma.

– Mödravården är den största anledningen till att vi har så många friska mammor och barn, säger Ann. Alla kvinnor går i mödravården och där hittar vi de som är sjuka eller riskerar komplikationer.

– Bara för att man har bestämt sig för att föda hemma betyder det inte att du inte är välkommen till sjukhuset, säger Ann. Man kan alltid bryta när som helst och åka in men det händer väldigt sällan.

I många europeiska länder är hemförlossningar vanliga. Som frisk kvinna i Holland får du stå för kostnaderna själv om du vill föda på sjukhus. Siffrorna för hemförlossning ökar i Sverige men det är fortfarande få som känner till att det är ett alternativ.
– I Sverige har vi en enorm tilltro till att någon annan vet vad som är bäst för oss, säger Ann.

Din gravidförsäkring gäller på samma sätt vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus.

Se också: Med Länsförsäkringars gravidförsäkring får både du och ditt barn ett bra skydd även innan barnet är fött