Kommunlistan ställer för första gången upp i kyrkovalet: ”Vi vill verka för en öppen folkkyrka som välkomnar alla”

För första gången sedan partiet bildades år 2009 går det nu att rösta på Kommunlistan i kyrkovalet. Att arbeta för människors lika värde och motverka diskriminering är några av partiets viktigaste valfrågor inför den 19 september.

Joakim Svedlund är Kommunlistans förstanamn i kyrkovalet i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling.

Joakim Svedlund, som också representerar partiet i Hedemoras kommunfullmäktige, är Kommunlistans förstanamn i kyrkovalet i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling. Skulle han bli invald är målet bland annat att jobba för en inkluderande kyrka, berättar han.

– Vi vill verka för en öppen folkkyrka som välkomnar alla. Det innebär till exempel att vi värnar om alla människors lika värde och värdighet, något som betyder särskilt mycket för mig personligen eftersom jag själv lever med ett funktionshinder. Alla typer av diskriminering måste motverkas, oavsett om de sker i kyrkan eller någon annanstans.

Inga-Britt Johansson, som även hon sitter i kommunfullmäktige och är Kommunlistans andranamn i kyrkovalet, förklarar att det rent praktiskt kan handla om kyrkans arbetsmiljö eller vilka som får ta del av kyrkans tjänster.

– Kyrkan ska stå för trygghet, gemenskap och kärlek. Det är viktigt att kyrkan är en bra arbetsgivare som till exempel inte motarbetar kvinnliga präster eller samkönade vigslar, och att man har ett gott samarbete både i den egna församlingen och internationellt.

Att kyrkan också prioriterar miljö- och klimataspekter är en annan av Kommunlistans valfrågor, berättar Joakim.

– Vi står för ett aktivt hållbarhetsarbete, både vad gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kyrkan måste precis som samhället i stort väga in de faktorerna och låta det genomsyra verksamheten.

Även om kyrkovalet historiskt har haft ett relativt lågt valdeltagande, hoppas Joakim att så många som möjligt tar chansen att utnyttja sin rösträtt nu i september.

– I vissa delar av världen är fria val ingen självklarhet, men vi har turen att leva i en demokrati vilket jag tycker att man ska dra nytta av. Svenska kyrkan är en stor organisation som hjälper väldigt många människor, så även om man själv inte är troende är det oerhört värdefullt att få vara med och påverka verksamheten.

Inga-Britt instämmer.

– Våra kyrkor och kyrkogårdar är ett kulturarv som är viktigt att värna om. Kyrkan finns ju där i både sorg och glädje, om det så är bröllop, dop eller begravning, och vid stora kriser i samhället är det många som söker sig till kyrkan för stöd. Vill vi ha det så även i fortsättningen måste vi engagera oss och se till att göra vår röst hörd genom att rösta.

Kommunlistan vill verka för att kyrkan ska:

  • Vara en öppen folkkyrka där alla är välkomna.
  • Värna människors lika värde och värdighet.
  • Vara en god arbetsgivare genom att arbeta för fortbildning, trygga anställningar, heltidsanställningar och en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
  • Motverka alla former av diskriminering i kyrkan och i samhället.
  • Jobba aktivt med miljö- och klimatfrågor.
  • Verka för att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska var vägledande för inköp av varor och tjänster i verksamheten.
  • Utstråla framtidstro och öppenhet.
  • Arbeta aktivt med diakoni och internationella samarbeten.

Läs mer om Kommunlistan här.