Kommunlistan: ”Alla medborgare ska behandlas lika”

Detta är en annons framtagen av Kommunlistan.

Oavsett var i kommunen du bor ska du behandlas lika. Du ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra.
Det är den bärande punkten i Kommunlistans partiprogram och den genomsyrar alla politiska frågor – stora som små.

Kommunlistan: ”Alla medborgare ska behandlas lika”

– Det finns många olika infallsvinklar där vi tycker att man som medborgare ska se och känna att det är likvärdiga villkor. Så är det inte idag, säger Kommunlistans Per Bengtsson.

Kan du utveckla?
– Mer än hälften av kommunens invånare bor utanför centralorten och de ska inte uppfatta det som att de blir misshandlade eller får färre resurser. Ändå är det just det som sker på många punkter, enligt Per Bengtsson och Kommunlistan.
– Skolan är en viktig punkt för oss i valet. Varför ska man stänga skolorna på landsbygden och skjutsa barnen till stan? Barnen som bor och växer upp på landsbygden får väldigt långa dagar. Du bussar inte ut barn till en bättre läromiljö i Vikmanshyttan eller Långshyttan, men du bussar in barnen därifrån till Hedemora.
– När det handlar om vården av våra äldre är det precis samma fenomen. Om en person har bott i till exempel Stjärnsund eller Vikmanshyttan hela sitt liv, när den blir gammal, ska den behöva rycka upp alla sina rötter och flytta in till stan? Vi politiker måste se till att det finns boendeformer för alla – från unga familjer till dem som spenderar den sista tiden av sina liv – i alla delar av kommunen. Sådant är oerhört viktigt för oss i Kommunlistan, säger Per Bengtsson.

Det som kan verka som höga ambitioner och stora visioner är inte bara löst prat. Per Bengtsson och Kommunlistan är väl medvetna om att verkligheten råder och att det inte går att få full service överallt.
– Vi kan inte ha bank- och postkontor överallt. Det tror jag alla förstår. Men det finns andra sätt att stötta landsbygden. Jag vet att vi skulle kunna ha små filialer, låt oss kalla dem servicekontor. En dag i veckan kunde polisen vara där, en dag i veckan kunde det vara banken, och en dag kommunens företrädare. Det är viktigt att kommunen kommer ut bland människorna och får igång dialogen.
– Det tar tid att få sådant att verka, men vi måste ha en vision om hur vi kan lyfta kommunen, och därmed skulle också centralorten få ett lyft, säger Per Bengtsson.

Näringslivet är också en viktig del på Kommunlistans agenda.
 – Vi måste få till en tillväxt i kommunen och förbättra näringslivsklimatet. Det gäller att vi skapar lediga lokaler och färdig tomtmark för alla som vill etablera sig i Hedemora, oavsett om det är ett litet eller stort företag. Kommunen ska kunna anvisa att här finns det en tomt, eller här finns det lokaler, det är bara att koppla in dina saker och köra igång. Allt som skapar tillväxt ger arbetstillfällen och ju fler som arbetar desto mer skattepengar kommer in så kommunen kan satsa ännu mer på skolan och vården, säger Per Bengtsson.

En viktig del i att skapa förutsättningarna för nyetablering av företag är fiberutbyggnaden, som pågår för fullt.
– Om du inte har fiber på en ort får du heller ingen tillväxt. Du får inga företagare eller barnfamiljer att välja den orten och är det dessutom dålig mobiltäckning då är det helt kört. Fibern är lika viktigt för oss idag som strömmen var när den kom. Det fanns folk i byar som tyckte elnätet var en nymodighet som skulle gå över. De byar som inte anslöt sig finns inte kvar idag. Det diskuteras att det är en onödig kostnad då tekniken i framtiden kommer vara helt trådlös. Men innan vi är där då? Då har tåget redan gått, säger Bengtsson.

Samtidigt som de boende i Hedemora som valde att tacka nej till fiberanslutning första vändan nu får frågan igen finns det många byar som inte har fått frågan första gången ännu.
– Hedemora måste etablera ett nätverk av fibernätpunkter så att alla i kommunen som vill ska ha möjlighet att ansluta sitt boende till fibernätet. Och det ska kosta lika oavsett var i kommunen du bor. Som det varit hittills har de byar som lyckats få till fiber arbetat flera år med att först starta en grupp och sedan börja från noll med att sätta sig in i alla frågor. Den servicen tycker jag att Hedemora Energi borde ha finansierat av kommunen, att anställa en eller två personer som gör det jobb varje enskild fiberförening gör. Byarna kan fortfarande etablera en grupp som är ansvarig, men alla svaren ska finnas hos någon som har erfarenhet och insikt. Det sparar pengar och resurser för alla, säger Per Bengtsson.

Om Kommunlistan lyckas ta fler mandat i valet i september finns det ett par fällor som Per Bengtsson och hans partikamrater tänker undvika.
– Det största problemet som varit har varit när man till exempel drar in en skola så räknar man bara på vad skolan kostar att driva, men glömmer att ha en helhetsbild för hela kommunen och vilka konsekvenser det får för de mindre orterna.

– Sedan är det viktigt att vi får till en dialog på ett annat sätt än idag. Vi i Kommunlistan håller på att skapa något vi kallar för Forum för Hedemora. Där kan till exempel intressegrupper för näringslivet, eller anställda inom skola eller omsorg kan mötas med kommunen och medborgarna. Vi vill ha ett årligen återkommande symposium, likt de näringslivsträffar som redan finns, men med fokus på kommunala frågor och Hedemoras framtid, så att kommunen därifrån underlätta för sina invånare, var de än befinner sig, säger Per Bengtsson – och avslutar:
– Det är många bitar i pusslet som måste falla på plats, från stort till litet, om vi ska få ett levande Hedemora – i alla sina delar.