Närproducerat är viktigt i Dalarna

Att kunna lägga en ostbit från ett lokalt gårdsmejeri på smörgåsen eller kanske grilla lite kött från ett djur som betat på en äng i Dalarna är något av en ynnest. Vardagslyx när den är som bäst. Det handlar inte minst om ett socialt ansvar och samhällsengagemang.

Lokalproducerat och närodlat. Ost, kött och grönsaker från närområdet är viktigt för handlarna i Dalarna.

Lokalproducerat. Vad innebär det? Och var går gränsen för det som anses vara lokalproducerat? Definitionerna skiljer sig åt men inom Ica Supermarket har man valt att begränsa sig till de varor som växer, lever och produceras i Sverige.

Främst anser man att det är viktigt att värna svenska bönder och matproducenter. På så sätt kan man också bidra till att begränsa de långa transporter som stressar boskapen samt har en negativ påverkan på miljön. Satsningen på det som är svensktillverkat leder i sin tur också till bevarandet av en levande landsbygd med betande djur, växtodling och öppna landskap.

Läs också: Här hittar du gårdsbutiker i Dalarna

Utöver att satsa på svenskproducerade varor i butikerna är det särskilt viktigt för Ica Supermarkets handlare i Dalarna att gynna de matproducenter som finns i det egna närområdet. Genom att lyfta fram det genuina mathantverket, erbjuda mångfald och samtidigt stödja småskalig produktion vill man också bidra till att skapa lokala arbetstillfällen.

Varje butiks sortiment av närproducerade varor är unikt och bygger på det lokala utbudet samt efterfrågan från kunderna. Det är dock viktigt att de producenter som levererar till Ica Supermarket följer de lagar och regler som finns kring livsmedelstillverkning vad gäller miljö och hälsa, men också anställningsavtal och dylikt. De ska därför vara kontrollerade och inneha en särskild kvalitetscertifiering från Ica.

Ännu en viktig del av det sociala ansvar som ligger hos handlarna är att ha utbildad personal som dagligen arbetar aktivt för att hjälpa kunderna att hitta de närproducerade varorna i hyllorna. Att exponera och informera är därför en viktig del i arbetet med att lyfta fram de produkter som kommer från Dalarna och samtidigt skapa de bästa möjliga förutsättningarna för oss som bor här.

Läs också: Här är recepten för den perfekta grillmaten