Så många får högre hyra efter renovering

Skulle du klara om din hyra höjdes med nästan fyrtio procent? För de allra flesta är svaret nej. Ändå är det verklighet för många runt om i landet. När hyresvärdar renoverar sina hus tvingas hyresgäster att flytta efter alltför stora hyreshöjningar.
– Jag träffar människor som har tvingats bort från sina hem på grund av oskäliga hyreshöjningar, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen

Så många får högre hyra efter renovering

En undersökning från Boverket visar att de som bor i hyreshus som renoveras flyttar i betydligt större omfattning än hyresgäster som bor i hus som inte renoveras. I samband med renovering flyttar runt 25 procent av hyresgästerna, jämfört med runt 14 procent i hus som inte byggs om. De som flyttar som en följd av renoveringar gör det antingen för att de inte längre har råd att bo kvar, eller för att de inte vill lägga mer pengar på sitt boende.
– På vissa håll finns det en god dialog mellan hyresgästerna och hyresvärdarna som strävar efter att få en så låg hyreshöjning som möjligt efter en renovering. Men på andra håll ser vi så pass kraftiga hyreshöjningar att hyresgästerna inte har råd att bo kvar. Den situationen skulle aldrig accepteras av samhället eller av politiker om det gällde villaägare, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Tycker du att hyresgäster ska ha råd att bo kvar i sina hem – även efter renovering? Bli medlem i Hyresgästföreningen och stötta arbetet för sunda husrenoveringar.

Tvingas flytta efter höjd hyra
Efter en renovering höjs hyran med i snitt 37 procent. Följden blir att många inte har råd att bo kvar. Särskilt hårt drabbas kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer. Över hela landet har människor blivit tvungna att flytta på grund av alltför stora hyreshöjningar i samband med renovering. Hyresgästföreningen kallar företeelsen ”renovräkning”.
– Jag möter människor som inte har råd att bo kvar i sina hem. Det handlar ofta om människor som inte har möjlighet att påverka sin inkomst. I Östersund mötte jag för någon dag sedan en ensamstående, kvinnlig pensionär som drabbats, och i Göteborg har jag träffat flera barnfamiljer som tvingats att flytta. De drabbade finns i hela Sverige. Skulle du klara en kraftig hyreshöjning? Det är den verklighet som många lever i, berättar Marie Linder.

Få inflytande över renoveringen
Hyresgästföreningen jobbar aktivt för att renoveringar inte ska leda till att människor måste flytta på grund av höjda hyror.
– I bostadsrätter kan du göra skatteavdrag för de pengar som går till renovering, men bor du i hyresrätt är det dina skattade pengar som du betalar med. Vi på Hyresgästföreningen jobbar bland annat för att det ska införas motsvarande ROT-avdrag för hyresrätter, säger Marie Linder.

Vilka andra insatser har ni gjort?
 – Vi har drivit på regeringen för att det ska tillsättas en utredning. Det har landat i flertalet skarpa politiska förslag om hur hyresgästerna kan ges inflytande. Vi tycker även att det ska ges möjlighet för bostadsbolagen att skapa skattefria fonder för renoveringar.

Om det blir aktuellt att hyreshuset du bor i ska renoveras, råder Marie Linder till att gå samman med grannarna och gemensamt kräva att få inflytande över renoveringen. För att få stöd och vägledning kan du ta kontakt med Hyresgästföreningen, som har stor erfarenhet av att hjälpa hyresgäster i liknande situationer.
– Vi fortsätter att arbeta för hyresgästerna. Det viktigaste för oss är att människor ska ha råd att bo kvar i sina lägenheter, även efter att renoveringar är gjorda. Ingen ska någonsin behöva flytta på grund av en oskälig hyreshöjning efter en nödvändig renovering, säger Marie Linder.

Läs mer om Hyresgästföreningens arbete inför valet 2018.

FAKTA: Det vill Hyresgästföreningen

  • Staten ska se över lagstiftningen så att den tydligare reglerar vilka krav som ska ställas i samband med renovering och ombyggnad – med målsättningen att människor ska ha råd att bo kvar i sina hem.
  • Hyresvärden informerar om i vilken utsträckning du som hyresgäst kan påverka utformning och omfattning av renoveringen. Du ska också bli informerad om vad som är underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder, så att du vet vad som kan påverkas genom ditt godkännande.
  • Du som hyresgäst ska ha rätt till inflytande över renoveringen av ditt hem, genom en samrådsprocess med hyresvärden.