Ny rapport: Chockhöjning av hyran om marknadshyror införs

Skulle du ha råd att bo kvar i din hyresrätt om hyran höjdes med flera tusen kronor? Det blir konsekvenserna om marknadshyror införs, visar en ny rapport som Hyresgästföreningen släppt. – Det finns få vinnare, men väldigt många förlorare om marknadshyror införs, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen, varnar för följderna om marknadshyror skulle införas. Foto: Kristian Poh/lHyresgästföreningen och Angelica Lönnberg Gavazzeni

Inför valet den 9 september har flera politiska partier uttalat sig positivt om att förändra systemet som bestämmer hur mycket hyresgäster i Sverige ska betala i hyra och ersätta det med marknadshyror. Marknadshyror innebär att hyresvärden själv bestämmer hur mycket du ska betala i hyra. Det är motsatsen till dagens system där hyrorna förhandlas fram mellan parterna på hyresmarknaden enligt det så kallade bruksvärdessystemet. Där tas det bland annat hänsyn till lägenhetens och fastighetens standard och läge när hyran sätts.

Därför har Hyresgästföreningen släppt en rapport där de låtit konsultföretaget Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i fyra svenska städer: Stockholm (hela länet), Göteborg, Halmstad och Helsingborg.

– Med rapporten vill vi visa vad effekterna av marknadshyror skulle bli och hur det skulle påverka hyresgäster i hela Sverige. Det finns få vinnare men väldigt många förlorare när det gäller marknadshyror. Tre miljoner människor som bor i hyresrätter skulle drabbas om marknadshyror införs, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Rapporten visar att marknadshyror leder till en genomsnittlig hyreshöjning på 1 800 kronor för hyresgäster i Halmstad och 3 200 kronor för hyresgäster i Stockholms kommun. Det innebär att du som bor i hyresrätt får mindre pengar kvar att leva för – medan fastighetsägarna skulle kunna öka sina vinster med flera miljarder kronor.

– Enbart en hyreshöjning på 1 800 kronor är väldigt mycket pengar – många som bor i hyresrätter har inte så stora marginaler. Om hyran blir dyrare minskar hyresgästernas livskvalitet, men också deras konsumtionskraft. På lite längre sikt kommer marknadshyror leda till att det blir omöjligt för människor att bo i hyresrätter i vissa områden, många kommer helt enkelt inte ha råd. Segregationen i våra städer och i samhället kommer att öka.

Om marknadshyror införs kan människor tvingas flytta från sina hyresrätter eftersom de inte har råd att bo kvar. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Marknadshyror leder inte till ökat bostadsbyggande
De som är för marknadshyror anser att det skulle leda till ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet på hyresmarknaden. Jonas Nygren säger att det inte finns belägg för ett sådant påstående.

– Även i länder med marknadshyror finns det bostadsbrist, se bara på London i England. Bostadsbrist är en politisk fråga och inget som blir löst med höjda hyror. Med högre hyror skulle tvärtom bostadsbristen kunna bli ännu större, eftersom det främst är billiga hyresrätter som det råder brist på.

Hur stort är hotet för att det ska införas marknadshyror för svenska hyresrätter? 
– Fyra riksdagspartier har förslag i riktning mot marknadshyror, sedan använder de olika formuleringar. Vi kommer kräva svar på om de står bakom förhandlingsrätten på den svenska bostadsmarknaden eller inte.

Använd din röst i valet 9 september
Du som läser partiernas politiska program inför valet kommer snart upptäcka att många partier inte skriver klart och tydligt att de vill införa marknadshyror, utan använder mjukare begrepp som ”friare hyressättning”.

– Centerpartiet är ett parti som pratar om att de vill se en friare hyressättning för nyproducerade hyresrätter. Nästa steg är att de inte vill se flera olika modeller som bestämmer hyrorna på bostadsmarknaden, utan vill införa samma system för hela hyresbeståndet. Det är ett tydligt sätt att visa att de vill gå ifrån systemet som bestämmer hyran i dag. Liknande begrepp använder de andra tre partierna som är för marknadshyror, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Vad kan jag som privatperson göra för att påverka om jag inte vill att det ska införas marknadshyror i Sverige? 
– Det finns flera saker du kan göra. Dels kan du bli medlem i Hyresgästföreningen för att stärka vårt arbete. Vår röst blir starkare med varje medlem! Dels kan du vara aktiv genom att ställa frågor till de olika partierna. Ju fler som ställer frågor, desto fler svar måste politikerna ge. Och använd din rösträtt! De tre röd-gröna partierna har tydligt uttalat sig mot marknadshyror och de fyra allianspartierna har just nu formuleringar kring friare hyressättningar. Vi hoppas att alla partier kommer ta ställning för den svenska modellen på bostadsmarknaden och uttala sig mot marknadshyror inför valet.

Här kan du bli medlem i Hyresgästföreningen

Det här gör Hyresgästföreningen för att förhindra att det införs marknadshyror i Sverige: 

• Mobiliserar sina medlemmar – över en miljon människor i 540 000 hushåll – att bli aktiva och ställa frågor.

• Närvarar i det politiska samtalet.

• Har delegationen Bostad 2030 där de tar fram förslag på en långsiktigt hållbar bostadspolitik som bidrar till att det inte är bostadsbrist i Sverige.

• De har även bett tidigare bostadsminister Stefan Attefall att tillsammans med andra experter ta fram förslag på hur dagens hyressättningsmodell ska utvecklas, i den så kallade Hyreskommissionen.

Läs mer om vilka frågor Hyresgästföreningen driver inför valet.

Hyresgästföreningen vill att hyrorna för Sveriges hyresrätter ska fortsätta hållas på en rimlig nivå och säger därför nej till marknadshyror. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Fakta: Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror 

• För en genomsnittslägenhet på två rum och kök (57-62 kvadratmeter) kommer hyran i genomsnitt att öka med 31 procent i Halmstad och 24 procent i Helsingborg om marknadshyror införs.

• I Göteborg skulle hyrorna gå upp med mellan 32 och 50 procent.

• Den största hyreshöjningen drabbar hyresgäster i Stockholmsområdet. I Stockholms län ökar hyran med 46 procent och i Stockholms kommun med 50 procent.

• Hyresgästföreningen har låtit Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg.

• För att få fram en bild som visar en marknadsmässig nivå på hyror i respektive ort har beräkningar gjorts utifrån priser på bostadsrättsmarknaden.

• Som grundnivå, eller benchmark, för vad som är den marknadsmässiga hyresnivån har presumtionshyror använts, det vill säga jämförelsevis högre hyror i lägenheter som är nyproducerade.

Här kan du läsa mer om rapporterna och resultaten.