Ny rapport: Din hyra höjs med 3 200 kronor om marknadshyror införs

Skulle du ha råd att bo kvar i din hyresrätt i Stockholm om hyran höjdes med 3 200 kronor? Det blir konsekvenserna om marknadshyror införs, visar en ny rapport som Hyresgästföreningen släppt.
– Det finns få vinnare, men väldigt många förlorare om marknadshyror införs, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen, varnar för följderna om marknadshyror skulle införas. Foto: Kristian Poh/lHyresgästföreningen och Angelica Lönnberg Gavazzeni

Inför valet den 9 september har flera politiska partier uttalat sig positivt om att förändra systemet som bestämmer hur mycket hyresgäster i Sverige ska betala i hyra och ersätta det med marknadshyror. Marknadshyror innebär att hyresvärden själv bestämmer hur mycket du ska betala i hyra. Det är motsatsen till dagens system där hyrorna förhandlas fram mellan parterna på hyresmarknaden enligt det så kallade bruksvärdessystemet. Där tas det bland annat hänsyn till lägenhetens och fastighetens standard och läge när hyran sätts.

Därför har Hyresgästföreningen släppt en rapport där de låtit konsultföretaget Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i fyra svenska städer: Stockholm (hela länet), Göteborg, Halmstad och Helsingborg.
– Med rapporten vill vi visa vad effekterna av marknadshyror skulle bli och hur det skulle påverka hyresgäster i hela Sverige. Det finns få vinnare men väldigt många förlorare när det gäller marknadshyror. Tre miljoner människor som bor i hyresrätter skulle drabbas om marknadshyror införs, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Hyreshöjning på 3 200 kronor i Stockholm
Rapporten visar att marknadshyror leder till en genomsnittlig hyreshöjning på 3 200 kronor för dig som bor i Stockholms kommun. För en genomsnittslägenhet på 58 kvadratmeter och 2 rum och kök är hyran i dag 6 400 kronor i Stockholms kommun. Vid marknadshyra skulle hyran i stället vara 9 600 i Stockholms kommun – en höjning med 3 200 kronor. På Norrmalm i Stockholm skulle hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet höjas med 80 procent – från dagens 6 800 kronor i månaden till 12 200 kronor.
– Det skulle vara ödesdigert för väldigt många människor. Många skulle inte ha råd att bo kvar i sina lägenheter utan tvingas flytta. Du kommer inte kunna hyra en lika stor lägenhet som du gör i dag för samma summa pengar, utan kommer tvingas bo på mindre yta. Risken är stor att många kommer bli trångbodda, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, och fortsätter:
– Vad innebär det för hälsan, familjerna, studierna och den psykosociala biten? Hur mycket kommer bidragsberoendet och kommunernas kostnader att öka om marknadshyror införs? Det tänker inte politikerna på.

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, uppmanar dig som är orolig för att marknadshyror ska införas att rösta med eftertanke i valet i september, att ställa frågor till dina lokala politiker och att bli medlem i Hyresgästföreningen. Foto: Hyresgästföreningen

Marknadshyror leder inte till ökat bostadsbyggande
De som är för marknadshyror anser att det skulle leda till ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet på hyresmarknaden. Jonas Nygren säger att det inte finns belägg för ett sådant påstående.
– Även i länder med marknadshyror finns det bostadsbrist, se bara på London i England. Bostadsbrist är en politisk fråga och inget som blir löst med höjda hyror. Med högre hyror skulle tvärtom bostadsbristen kunna bli ännu större, eftersom det främst är billiga hyresrätter som det råder brist på.

Hur stort är hotet för att det ska införas marknadshyror för svenska hyresrätter? 
– Fyra riksdagspartier har förslag i riktning mot marknadshyror, sedan använder de olika formuleringar. Vi kommer kräva svar på om de står bakom förhandlingsrätten på den svenska bostadsmarknaden eller inte.

Använd din röst i valet 9 september
Du som läser partiernas politiska program inför valet kommer snart upptäcka att många partier inte skriver klart och tydligt att de vill införa marknadshyror, utan använder mjukare begrepp som ”friare hyressättning”.
– Centerpartiet är ett parti som pratar om att de vill se en friare hyressättning för nyproducerade hyresrätter. Nästa steg är att de inte vill se flera olika modeller som bestämmer hyrorna på bostadsmarknaden, utan vill införa samma system för hela hyresbeståndet. Det är ett tydligt sätt att visa att de vill gå ifrån systemet som bestämmer hyran i dag. Liknande begrepp använder de andra tre partierna som är för marknadshyror, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Vad kan jag som privatperson göra för att påverka om jag inte vill att det ska införas marknadshyror i Sverige? 
– Det finns flera saker du kan göra. Dels kan du bli medlem i Hyresgästföreningen för att stärka vårt arbete. Vår röst blir starkare med varje medlem! Dels kan du vara aktiv genom att ställa frågor till de olika partierna. Ju fler som ställer frågor, desto fler svar måste politikerna ge. Och använd din rösträtt! De tre röd-gröna partierna har tydligt uttalat sig mot marknadshyror och de fyra allianspartierna har just nu formuleringar kring friare hyressättningar. Vi hoppas att alla partier kommer ta ställning för den svenska modellen på bostadsmarknaden och uttala sig mot marknadshyror inför valet.

Här kan du bli medlem i Hyresgästföreningen

Det här gör Hyresgästföreningen för att förhindra att det införs marknadshyror i Sverige: 

• Mobiliserar sina medlemmar – över en miljon människor i 540 000 hushåll – att bli aktiva och ställa frågor.

• Närvarar i det politiska samtalet.

• Har delegationen Bostad 2030 där de tar fram förslag på en långsiktigt hållbar bostadspolitik som bidrar till att det inte är bostadsbrist i Sverige.

• De har även bett tidigare bostadsminister Stefan Attefall att tillsammans med andra experter ta fram förslag på hur dagens hyressättningsmodell ska utvecklas, i den så kallade Hyreskommissionen.

Läs mer om vilka frågor Hyresgästföreningen driver inför valet.

Hyresgästföreningen vill att hyrorna för Sveriges hyresrätter ska fortsätta hållas på en rimlig nivå och säger därför nej till marknadshyror. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Fakta: Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror 

• Resultaten visar att hyrorna i Stockholms län i genomsnitt skulle öka med 46 procent vid en övergång till fri hyressättning.

• I Stockholms kommun skulle den genomsnittliga hyresökningen motsvara 50 procent.

• Det innebär en höjning av hyran med 3 200 kronor i Stockholms kommun och 1 100 kronor i Botkyrka kommun.

• Ökningen innebär att du som bor i hyresrätt i snitt förlorar nästan 12 procent av den summa du har att röra dig med varje månad vid en övergång till marknadshyror.

• Hyresgästföreningen har låtit Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg.

• För att få fram en bild som visar en marknadsmässig nivå på hyror i respektive ort har beräkningar gjorts utifrån priser på bostadsrättsmarknaden.

• Som grundnivå, eller benchmark, för vad som är den marknadsmässiga hyresnivån har presumtionshyror använts, det vill säga jämförelsevis högre hyror i lägenheter som är nyproducerade.

Här kan du läsa mer om rapporterna och resultaten.