Så här väljer du rätt elavtal inför vintern

Det är inte alltid lätt att hitta det elavtal som är det bästa. Men genom rätt tänk och viss vaksamhet har du alla möjligheter att hitta ett avtal som passar just dig. Här är några riktigt bra tips.

KOLLA ELAVTALET. – Se över ditt elpris inför vintersäsongen, uppmanar Malin Eriksson på Helsinge Elhandel. Hör av dig så hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för dig.

Den torra och varma sommaren ledde till att elpriserna ökade rejält. Därför råder stor osäkerhet om elprisernas nivå i höst och vinter. Priserna är fortfarande höga trots att det just nu gått ner lite på grund av att utsläppsrätterna fallit tillbaka till lägre nivåer.
– Oktober, den regnrikaste månaden, kommer att bli en avgörande månad för prissättningen, berättar Malin Eriksson på Helsinge Elhandel. Det finns en oro att vattenmagasinen inte kommer att fyllas på till en ”normalnivå” i den hydrologiska balansen i Norden.

Regnar det inte lika mycket som normalt finns det en stor risk att elpriset kommer gå upp igen.

– Om det däremot blir en regnigare höst än normalt stärks den hydrologiska balansen. Och då kommer sannolikt priset gå ner ytterligare.

Vad kan du då själv påverka när det gäller din elkostnad förutom själva förbrukningen?

– Först bör du se över att du verkligen har ett avtal och inte köper el avtalslöst, fortsätter Malin. Skaffa dig ett avtal med rörligt eller fast pris och undvik det som kallas anvisningspris.

Ett anvisningspris är ett pris som nya abonnenter tilldelas om de inte själva tecknar ett elavtal i samband med inflyttning.

– Följer du inte upp det med din elhandlare ligger du kvar i detta avtalslösa tillstånd som oftast ger ett dyrare elpris/kWh.

Är det då fast eller rörligt pris som gäller?

– Det går inte att säga generellt. Det beror på dig som person och dina behov av förutsägbarhet ekonomiskt, säger Malin. Ungefär på samma sätt som när du ska välja hur du vill binda bolånen. Har du behov av att i förväg veta vilka utgifterna kommer att bli så är ett fast pris att föredra.

Hos Helsinge Elhandel finns olika avtalsmodeller, fast på 1- och 3-år samt rörligt.

– Om du egentligen vill ha rörligt men vill trygga dig inför vintern mot eventuella stigande elpriser kan du välja att Vinterprissäkra elen.

Hon fortsätter:

– Den som väljer rörligt elavtal bör se detta långsiktigt. Tittar vi fem år tillbaka så ser vi att våra kunder som haft rörligt elprisavtal haft ett mycket bra elpris utslaget på dessa år. Detta trots sommarens höga prisnivå.

Alla elhandlare måste ta ut en elcertifikatskostnad. Elhandlarna kan sätta vilket pris de vill för detta.

– Var uppmärksam på att Elhandlarens elcertifikatskostnad påverkar ditt totala elpris. Det händer att den avgiften enbart benämns av andra Elhandlare som en lagstadgad avgift, säger Malin.

Det är alltså lätt att tro att det är samma elcertifikatsavgift hos alla, men så är det alltså inte.

– Helsinge Elhandel tar aldrig ut en marginal på denna avgift. Det gör att vårt rörliga elpris många gånger blir konkurrenskraftigt.

Helsinge Elhandel avser nu att också certifiera sitt pålitliga arbetssätt.

”I höst certifierar vi oss som den Schyssta Elhandel vi är”

– Energiföretagen har numera standard för att bli certifierad som Schysst elhandel. Det jobbar vi mot och i november räknar vi med att bli klara. Det känns som ett naturligt steg för oss eftersom vi alltid jobbat för att vara en trygg och pålitligt partner till våra kunder, avslutar Malin Eriksson på Helsinge Elhandel.

 

Det här påverkar priset för el

Elhandeln är en komplicerad marknad. Viktiga begrepp som bland annat påverkar elpriset är:

Elcertifikat:

  • Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för att främja förnybar energiproduktion, som till exempel solceller och vindkraft.
  • För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan elproducenten få ett elcertifikat av staten.
  • Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Det betyder att kostnaden för elcertifikat hos olika elhandlare kan variera. Därför är det viktigt att jämföra det totala elpriset.

Hydrologisk balans:

  • Mängden vatten, översatt i elenergi (producerad vattenkraft), i Norge och Sverige fördelad på vatten- och snömagasin (inkl markvatten) i förhållande till en normalsituation.

Utsläppsrätter:

  • EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.
  • Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.
  • Utsläppsrätter är rätten att släppa ut koldioxid. Tanken är att när priset för rätten att släppa ut koldioxid överstiger priset att begränsa utsläppen ska företagen minska sina utsläpp.
  • Företag får en viss del utsläppsrätter tilldelade, men kan också köpa till utsläppsrätter