Så här kan du ladda mobilen med ditt eget avfall

I kraftvärmeverket på Säversta i Bollnäs produceras det lokal el av lokala sopor. El som går att handla lokalt via Helsinge Elhandel och som du sedan kan ladda mobilen med.

"Vi får in avfall från hushållen i Hälsingland och Gästrikland och omvandlar soporna till energi i form av värme och el" - Mikael, VD på Bollnäs Energi

– Ja precis så fungerar det, säger Mikael Strandberg, vd på Bollnäs Energi. Vi får in avfall från hushållen i Hälsingland och Gästrikland och omvandlar soporna till energi i form av värme och el.

Av kraftvärmeverkets totala produktion motsvarar elproduktionen cirka 15 %. Och den köps in av Helsinge Elhandel berättar Malin Eriksson på Helsinge Elhandel.

– Hushållsavfallet från en tvåbarnsfamilj motsvarar 1 158 kWh/år hos oss, säger hon. Det motsvarar ungefär 20 % av hushållselen hos samma familj. Man kan säga att familjen själv svarar för en femtedel av sin elförbrukning genom att vi kan göra el från soporna.

Se filmen som förklarar hur sopor blir till el

Pannan vid Säverstaverket eldas med en kombination av krossade sopor och biobränslen.

– Soporna som eldas har upp mot 85 % biologiskt ursprung, berättar Mikael. Och rent tekniskt framställs elen genom att ångan från pannan i kraftvärmeverket leds till en turbin som börjar snurra. Turbinen är kopplad till en generator som alstrar elektricitet.

Anläggningen vid Säversta i Bollnäs är toppmodern.

– 2011 stod de nya pannan klar och den har ett reningssystem för rökgaser som är i världsklass. Totalt genererar anläggningen el till 4500 hushåll på ett år. Och fjärrvärme till ännu fler, säger Mikael.

Läs mer om vår sop-el

Att Helsinge Elhandel väljer att handla med el från Säverstaverket är ingen slump. Det är ett aktivt val.

– Som konsument kan du också göra ett aktivt miljöval från vilken källa du vill att din el ska komma, säger Malin. Väljer du oss som leverantör får du garanterat el från förnybara källor. Dessutom är drygt hälften av elen producerat här i trakten. Och det har betydelse för vår bygd.

”Det ger styrka att hålla ihop lokalt”

Mikael nickar instämmande.

– Bollnäs Energi med Säverstaverket och värmeverken i Arbrå och Kilafors är källan till många arbetstillfällen Både direkt i verksamheten och i leden med alla underleverantörer, säger han. Den lokala förankringen är viktig på många sätt.

Så länge avfall finns handlar det om att ta det tillvara på bästa sätt, menar Mikael. Före förbränning gäller det att sortera avfallet och fokusera på att återanvända och återvinna. Att lägga på deponi – som man gjorde förr – är inget alternativ.

– Det finns mycket energi i avfall och det förbränns effektivt. Bollnäs Energi löser ett samhällsproblem genom att med de bästa reningssystemen utvinna energi ur det lokala avfall som hushållen i Hälsingland och Gästrikland genererar, säger han.

För Helsinge Elhandel blir Säverstaverkets elproduktion en del i den helhet som är så viktig för företaget.

– Vi erbjuder en ren el. El från fossila bränslen eller kärnkraft erbjuder vi inte. För många kunder är detta ett viktigt ställningstagande samtidigt som också priset på el är viktigt. Vi på Helsinge Elhandel har lyckats kombinera detta. säger Malin och fortsätter avslutningsvis:

– Att elen dessutom delvis kommer från bygdens eget hushållsavfall är också ett statement. Ett lokalt ansvarstagande som är värt att uppmärksamma.