Barnbarnen uppskattar din el från Helsinge Elhandel

Spelar det verkligen någon roll från vilken kraftkälla elen hemma kommer? – Ja absolut, säger Malin Eriksson på Helsinge Elhandel i Edsbyn. El som produceras i närområdet skapar jobb i bygden. Och elkraft från förnyelsebara energikällor bidrar till att hålla nere din miljöpåverkan.

LOKAL EL. – Genom att välja oss som din leverantör av el bidrar du till framtiden i Hälsingebygden, säger Malin Eriksson och Annica Persson på Helsinge Elhandel i Edsbyn.

Helsinge elhandel är ett lokalt elhandelsbolag i Edsbyn som verkar i hela Hälsingland. Fem personer jobbar med kundtjänst i företaget. Malin Eriksson tillsammans med Annica Persson ansvarar för försäljning och hantering av elavtal.

–Vi finns på riktigt, där våra kunder bor. Och många av dem känner vi riktigt väl.

Så det blir hej och elprissnack både i matbutiken och på byn?

– Jo det händer, säger Malin och skrattar, men det har vi inget emot. Tvärtom, vi är till för att hjälpa våra kunder.

Då menar hon framförallt att hjälpa till med ett bra elavtal hos Helsinge Elhandel. Men faktiskt också med att hantera effekterna av andra bolags telefonsäljare med lockerbjudanden på el som inte håller på sikt.

– Det kan vara tidsbegränsade erbjudanden som övergår i ett högre pris efter en tid. Eller ”El till inköpspris” där sedan höga elcertifikat och fasta avgifter gör att det blir totalt mycket dyrare än hos oss, säger Malin.

Helsinge Elhandel tänker annorlunda.

– Vi månar om ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Grundat på gemensamma värderingar om vad som är viktigt i glesbygden. I kombination med ett pris som kunden känner sig nöjd med. Både i början och på sikt.

Malin anser att el ska komma från förnyelsebara energikällor. Från vattenkraft och kraftvärme exempelvis.

– Det benämner vi Vatten-El och Sop-El, säger Malin. Vatten-Elen kommer från Edsbyns Elverks kraftstationer utmed Voxnan som ringlar sig genom Edsbyn. 50 % av vattenelen vi levererar kommer från Voxnan. Resterande andel köper vi in från Lule älv.

Läs mer om vår vatten-el

Hon fortsätter:

– Sop-Elen kommer från Bollnäs Energis kraftvärmepanna. Alltså också från en förnybar lokal energikälla. Bränslet är lokala hushållssopor som förbränns i kraftvärmepannan på Säversta i Bollnäs.

Se filmen som förklarar hur sopor blir till el

Det är bra på många sätt att kunna erbjuda lokala och närproducerade produkter tycker Malin.
– Det gäller för oss häruppe att hålla ihop lokalt. Att handla av varandra, att samarbeta och att stötta så vi får behålla den service och de arbeten som finns här.

Hon minns tillbaka på det året hon bodde i Stockholm. Och upplevelsen av naturens storslagenhet när hon kom hem.

”Vi vårdar ett världsarv”

– Innan dess upplevde jag inte att naturen i Hälsingland var något särskilt. Men efter det året uppskattar jag verkligen bergen, dalarna, sjöarna, skogen och det vackra jordbrukslandskapet. Det som Helsinge Elhandel vill medverka till att bevara genom förnyelsebara energikällor och lokala samarbeten.

Elpris varierar och kommer så att göra framöver. Som kund bör man vara aktiv på elprismarknaden och göra ett aktivt val genom att teckna ett elavtal.
– Det är vår uppgift att se till att kundens elpris är konkurrenskraftigt. Vi vill ha kunder som stannar hos oss. Därför bevakar vi marknaden på ett sätt som gagnar våra kunder. Vi är ärliga och vill kunna se våra kunder i ögonen, avslutar Malin Eriksson på Helsinge Elhandel.