Svenska kyrkan i Örebro väljer förnybar fjärrvärme: ”Vill ta ansvar för kommande generationer”

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral senast 2030.
Därför har Örebro pastorat, som tilldelades Örebrogalans energipris 2020, vidtagit en rad åtgärder – och övergår nu även till förnybar fjärrvärme.

Väljer förnybar fjärrvärme. Svenska kyrkan i Örebro har flera stora kyrkor och lokaler som behöver värmas upp – till exempel Adolfsbergs kyrka, där prästen Mattias Falk arbetar. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Energibesparingsprojekt, solcellsanläggning på Norra kyrkogården och ett krematorium som anslöts till E.ON:s fjärrvärmenät under 2020. I stället för att ventilera bort 270 000 kWh varje år, återvinns nu krematoriets spillvärme och kommer det övriga samhället till del.

Det är bara några av de klimatinvesteringar som Örebro pastorat genomfört med målet att vara klimatneutrala senast 2030. Klimatneutralitet, eller netto noll klimatutsläpp, innebär att summan av de utsläpp som fortfarande finns kvar plus klimatkompenserande åtgärder ska vara noll. Ytterligare ett viktigt steg på vägen togs vid årsskiftet. Då övergick pastoratet till förnybar fjärrvärme.
– Vi har under en tid fört samtal med E.ON, som är vår fjärrvärmeleverantör, om Svenska kyrkans önskemål gällande åtgärder för klimatet. E.ON föreslog förnybar fjärrvärme, vilket vi tyckte var en bra lösning, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande.

Läs mer om E.ON:s förnybara fjärrvärme

Vi vill ta ansvar för både skapelsen och kommande generationer.

Timmy Leijen framhåller att det krävs mycket energi för att värma upp kyrkorna och tillhörande lokaler.
– Under 2020 genererade pastoratets fjärrvärmeförbrukning koldioxidutsläpp på totalt 240 ton. Men från och med 1 januari 2022 är läget annorlunda. Genom att aktivt välja förnybar fjärrvärme, sänker vi våra koldioxidutsläpp och minskar vårt klimatavtryck. Vi vill ta ansvar för både skapelsen och kommande generationer – och hoppas inspirera andra att göra detsamma.
– Därför slutar vi inte här, utan har mer på gång. Dit hör exempelvis laddstolpar för elbilar, fler solcellsanläggningar och förhoppningsvis även miljödiplomering av hela pastoratet.

Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Timmy Leijen, ordförande i kyrkorådet för Örebro pastorat och Sarah Ekerbring, kundansvarig på E.ON Energiinfrastruktur AB. Foto: Ulla-Carin Ekblom

E.ON har också egna, tuffa klimatmål.
– Absolut. Om Sverige ska nå klimatmålet att bli koldioxidneutralt till 2045 krävs att fler industrier, företag och hela fordonsbranschen ställer om från fossila bränslen. Därför har vi som mål att nå netto noll-utsläpp för hela E.ON:s verksamhet 2035, säger Sarah Ekerbring, kundansvarig på E.ON Energiinfrastruktur AB och fortsätter:
– Detta är en stor, men också spännande utmaning för oss i Örebro. Vi har redan tagit rejäla steg mot målet genom att fasa ut kol som bränsle. Under 2022–2023 kommer vår hetvattenpanna på Åbyverket och även vår anläggning i Hallsberg att konverteras från fossil olja till bioolja. Tillsammans med våra kunder driver vi energiomställningen!

Som medlem i Svenska kyrkan gör du skillnad på riktigt – läs mer här