Så vill Socialdemokraterna satsa på Sundsvalls äldre

Denna annons är framtagen av Socialdemokraterna i Sundsvall.

Inför höstens val är äldreomsorgen en viktig fråga för många sundsvallsbor. Socialdemokraterna i Sundsvall presenterar nu sina löften till Sundsvalls seniorer – som innefattar både mer personal, gratis bad och Wi-fi på äldreboenden.

Så vill Socialdemokraterna satsa på Sundsvalls äldre

Socialdemokraterna i Sundsvall vill göra en storsatsning på de äldre. Det är beskedet från Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Sundsvall inför höstens val.
–  Det här valet handlar om välfärden. Vi socialdemokrater vill fortsätta göra stora investeringar i välfärden, och en viktig del i det är satsningar riktade mot våra äldre. Personalen utgör kvaliteten i äldreomsorgen och vi vill därför öka bemanningen i äldreomsorgen i Sundsvall. Genom att personalen får fler kollegor och mer hälsosamma scheman blir arbetsmiljön bättre för personalen och tryggheten större för de äldre, säger Bodil Hansson.

När Peder Björk och Bodil Hansson presenterade sina vallöften till Sundsvalls äldre på Norra kajens äldreboende i våras såg de båda positivt på äldreomsorgens framtid i Sundsvall. Peder Björk lyfter ändå Socialnämndens ekonomi som en fortsatt utmaning.
–  Vi har vänt en stor del av Socialnämndens underskott och ser nu att äldreboendena bär sina egna kostnader, men ekonomin är självklart fortsatt en utmaning. Det är också därför det är viktigt för oss att vi fortsatt har en socialdemokratisk regering som väljer att investera i välfärden före skattesänkningar och privatiseringar, säger han.

Föreslår hemtjänstreform
Ett nytt grepp som Socialdemokraterna vill testa efter valet är en ny form av hemtjänst, där sundsvallsbor över 80 år får möjlighet att ha hjälp med städ, inköp eller liknande aktiviteter utan behovsprövning.
–  De äldre i Sundsvall blir fler, men de är också piggare. Vi vill ha en modern äldreomsorg och hemtjänst som ser till de äldres behov En ny variant av hemtjänst för äldre som inte har stora omsorgsbehov men ändå behöver lite extra hjälp kan vara en sådan sak. En annan är vårt förslag om fritt inträde en viss del av dagen för pensionärer på de kommunala baden, vilket vi tror både skulle uppskattas av pensionärerna själva och dessutom uppmuntrar till mer rörelse, säger Bodil Hansson.

Trygg välfärd genom hela livet

Fler bostäder för äldre
Bodil Hansson lyfter också det fortsatta behovet av äldreboendeplatser och bostäder för äldre. Under den senaste mandatperioden har både ett nytt äldreboende och ett trygghetsboende öppnat på Norra kajen och ytterligare ett äldreboende slår upp portarna runt årsskiftet. Prognosen idag är att det i samband med det inte längre kommer att finnas någon kö till äldreboende i kommunen. Peder Björk vill också se att både befintliga och nya äldreboenden har tillgång till bra wi-fi.
– För oss är det en självklarhet att möjliggöra en bra livskvalitet för våra äldre – tillgång till internet är en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle. Den tekniska utvecklingen går snabbt, och såväl de äldre som personalen har mycket att vinna på att det finns bra wi-fi på äldreboendena, säger Peder Björk.
– Samtidigt som det är glädjande att det tillkommit så många nya äldreboendeplatser ser vi att en åldrande befolkning innebär att vi också måste bygga för framtidens behov, och många efterfrågar nu boende på trygghetsboende. Vi vill starta byggandet av fler trygghetsboenden i kommunen i Matfors, säger Bodil Hansson.

Stoppa vinstjakten – Vi vill skapa ordning och reda i välfärden