S: ”Fler elever ska få chansen att klara skolan”

Denna annons är framtagen av Socialdemokraterna i Sundsvall.

Skolresultaten i Sundsvall har under en längre tid varit lägre än i jämförbara kommuner. Men trenden har nu har vänt och fler elever klarar skolan idag än för några år sedan. I höstens kommunval är skolan en av de frågor Socialdemokraterna lyfter upp som viktigast
– Fler elever ska få chansen att klara målen, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande och Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande lovar ökade resurser till Sundsvalls skolor. Bild:Mathias Hansson

Skolresultaten har under en längre tid varit en het fråga för sundsvallsborna.  Efter att resultaten en längre tid har legat på låga nivåer i Sundsvall har den negativa trenden vänt. En av de saker som gett effekt, enligt Peder Björk, är den politiska satsningen på sommarskola för elever som inte når de uppsatta målen. Årets sommarskola resulterade i att andelen elever som når gymnasiebehörighet efter årskurs 9 ökat från 75,4 procent till 81,6 procent.
–  Sommarskolan är en satsning som har gett goda resultat och som vi vill fortsätta med. För även om vi är glada över att resultaten ökat de senaste åren nöjer vi oss inte förrän varje elev har fått rätt förutsättningar för att nå sina mål, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Stora skillnader mellan skolor.
Trots att resultaten ökat på totalen i Sundsvall är skillnaderna i skolresultat stora mellan olika skolor. Enligt Peder Björk och Bodil Hansson beror detta på att skolan idag är segregerad.
–  Vi har märkt under en längre tid att skolan är segregerad i Sundsvall. Det hänger också ihop med att skillnaderna i levnadsvillkor i Sundsvall är stora beroende på var du bor. Vi måste arbeta aktivt för att minska segregationen i samhället, och då är det nödvändigt att också se över hur vi fördelar resurser till skolan, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Peder Björk håller med, och tillägger att dagens resursfördelningssystem är ett steg på vägen, men inte tillräckligt för att bryta ojämlikheten i skolan.
–  Alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen, oavsett vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har eller om man är född utanför Sverige. Vi vill prioritera mest resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar, både i form av pengar och personal. Vi har under den senaste mandatperioden påbörjat ett sådant arbete men tror att vi behöver göra ännu mer. Vi socialdemokrater vill till exempel också att förstelärarna i större utsträckning ska finnas på de skolor som har störst behov, säger Peder Björk.

En jämlik och jämställd kunskapsskola

Fler vuxna i skolan
Resursfördelningen är dock inte det enda som behöver förändras i skolan, enligt Peder Björk och Bodil Hansson. Elevhälsan och lärarnas arbetsbörda är två av de områden som Socialdemokraterna i Sundsvall lyfter fram i sitt valprogram.
– Alltför många unga mår idag dåligt och känner en stor press. Vi behöver våga satsa på elevhälsan och föreslår därför både att antalet anställda inom elevhälsan ökar och att elevhälsan får ansvar för en screening av barn och ungas psykiska hälsa för att i tid upptäcka och kunna förebygga ohälsa, säger Bodil Hansson.
–  Men för att både elever och lärare ska få arbetsro behövs också ordning och reda i klassrummen. Därför behöver vi fler vuxna i skolan, till exempel rastvärdar och lärarassistenter, som kan avlasta lärarna från administrativ börda och stötta eleverna, avslutar Peder Björk.

Stoppa vinstjakten – Vi vill skapa ordning och reda i välfärden