Ännu bättre välfärd, ökad trygghet och en effektivare integration – så vill Socialdemokraterna förbättra Köping

Denna artikel är framtagen av Socialdemokraterna i Köping.

Fler förskolor, en ny skola och ett nytt äldreboende.
En miljon kronor på ett trygghetspaket, ett drogfritt Köping och fler poliser.
Utökad samhällsinformation om skyldigheter och rättigheter, tiden till arbete/studier för nyanlända ska halveras och fler yrkesinriktade SFI med praktik.
Det är satsningar som Socialdemokraterna i Köpings kommun gör inför kommande mandatperiod.

Ännu bättre välfärd, ökad trygghet och en effektivare integration - så vill Socialdemokraterna förbättra Köping

– Vi ser ett behov av att bygga fler förskolor. Det flyttar in fler barnfamiljer och det föds fler barn, säger Roger Eklund (S), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Köpings kommun växer, det råder det ingen tvekan om. Fler barn innebär även ett ökat elevantal i kommunens skolor:
– Vi kommer att behöva bygga en ny skola för barn från förskoleklass till årskurs sex, berättar han.

Befolkningsökningen betyder ökat behov även på andra områden.
– Vi måste möta framtiden med ytterligare platser inom äldreomsorgen. Ett nytt äldreboende är nödvändigt, fortsätter Roger Eklund.

Elizabeth Salomonsson (S), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande berättar om satsningen för att öka känslan av trygghet.
– Vi vill ha en ren, snygg och trygg kommun. Därför satsar vi en miljon kronor på ett trygghetspaket. Det är viktigt att alla samverkar för ett bra resultat. Hon fortsätter:
– Vi tänker oss bland annat centrumvärdar, handlingsplan med aktiviteter för ungdomar och drogförebyggande insatser, säger hon.

Förutom trevliga och inbjudande utemiljöer och se över belysning och växtlighet i parker och mötesplatser för att öka tryggheten, så påtalar Elizabeth Salomonsson:
– Vi vill också ha fler poliser i kommunen.

Avslutningsvis berättar Elizabeth och Roger om arbetet för en effektivare integration. Våra nyanlända behöver snabba och kvalitativa insatser och därför vill Socialdemokraterna i Köpings kommun utöka samhällsinformationen, och den ska innehålla både skyldigheter och rättigheter.
– Vi vill att tiden mellan uppehållstillstånd och arbete/studier för nyanlända ska halveras, säger Elizabeth Salomonsson, vi ser ett stort behov av yrkesinriktad SFI-utbildning som kombineras med praktik inom yrket.

Det blir en intensiv valrörelse för Socialdemokraterna i Köping i år.
– 
Det blir det och vi har bara börjat, säger både Elizabeth Salomonsson och Roger Eklund med ett leende, vi har ett bra program för att utveckla Köpings kommun – En ren, snygg och trygg kommun!

Vill ni följa vårt arbete i Köping och inför valet så följ oss på Facebook.