Anna & Per om framtidens Köping

Denna artikel är framtagen av Socialdemokraterna i Köping. Anna Eriksson och Per Ågren har flera gemensamma nämnare.
Båda är fackligt förtroendevalda på heltid, båda har genom sitt fackliga engagemang blivit politiskt aktiva inom Socialdemokraterna och båda jobbar för att förbättra Köping – på alla plan.
– Viktigast är jobben, säger de båda kommunfullmäktigekandidaterna.

LO-profiler kandiderar till kommunfullmäktige för S; Emil Thunberg, Marie Oscarsson, Per Ågren, Anna Eriksson och Christian Nålberg

På Socialdemokraternas lista inför valet till kommunfullmäktige i Köping finns ett antal fackligt förtroendevalda. Att fackliga frågor såsom löner, arbetstider och arbetsmiljö är viktiga för dem är självklart.
– Historiskt är Socialdemokraterna ett parti som företräder arbetarnas frågor, och så är det fortfarande. Ska våra frågor komma fram bör man rösta på S, säger Anna Eriksson.
– Det är viktigt att vi har ett parti som värnar den svenska modellen och slår vakt om arbetsrätt, turordningsregler och arbetsmiljön i stort, säger Per Ågren, som förutom kommunfullmäktige också finns med på regionslistan i höstens val.

Jag möter i mitt arbete alla från de som går hemma och är långtidssjukskrivna till koncernledningen och alla däremellan. Det gör att jag får ett helhetsgrepp.

Att de båda blev politiker var ett naturligt steg efter att ha blivit fackligt förtroendevalda.
– Jag såg vikten av ett fackligt-politiskt samarbete för att kunna driva våra hjärtefrågor. Jag blev politiker av en anledning, jag ser att jag kan göra större skillnad när jag engagerar mig i båda sidor, säger Per Ågren, och fortsätter:
– Att vara dubbelt engagerad gör att jag får en bredare syn. När det dyker upp problem ser jag dem från två håll och får en bättre helhetsbild. Det hjälper mig att ta bättre beslut, både på jobbet och inom politiken. Men grunden i att jag blev politiker är att jag vill bidra till att skapa en bättre miljö för invånarna i Köping, likväl som jag jobbar med samma sak för medlemmarna på min arbetsplats.

Vill du också engagera dig? Bli medlem i Socialdemokraterna här!

Anna Eriksson är inne på samma spår när det handlar om att skaffa sig en större bild innan hon fattar ett beslut.
– Jag möter i mitt arbete alla från de som går hemma och är långtidssjukskrivna till koncernledningen och alla däremellan. Det gör att jag får ett helhetsgrepp.
De båda kämpar för att behålla och utveckla både jobb och kompetens i Köping.
– Det är slimmade organisationer överallt. Man räknar huvuden inom industrin mot de budgetar som sätts. Ser man till arbetsmiljön är det inte bra. Det vi som fackliga företrädare och politiker kan trycka på är att det görs ordentliga riskbedömningar och förs en talan inom samverkansgrupperna hela tiden, säger Anna Eriksson.

– Jag vill arbetar för att se till att de arbeten som finns idag blir kvar. För att det ska lyckas krävs det kompetensutveckling både utanför företagen och inom dem. Det gäller att vi får folk att gå ut skolan och se till individernas behov. Alla har olika förutsättningar och vissa behöver längre tid för att lyckas med sin utbildning, då måste den hjälpen finnas. Det är politiska beslut som kan avgöra det. Vi kan inte fortsätta slå undan fötterna för dem som behöver mera hjälp, säger hon.

Per Ågren följer samma linje.
– Utbildningen är otroligt viktig. Vi har ett väl fungerande Teknikcollage i Västra Mälardalen, där facket, industrin och även politiken samverkar för att få fram rätt kompetens. Hur man än vänder på det så krävs gymnasieutbildning för att över huvud taget komma in på industriföretag, säger han.
– Jag hoppas väldigt mycket på att etableringsjobben, som är ett nytt grepp för att få in fler på arbetsmarknaden. Näringslivet och facken är överens om att det är rätt väg att gå, att det kommer skapa arbetstillfällen i framtiden, där man lär sig sitt arbete samtidigt som man får en avtalsenlig lön. Nu handlar det bara om att arbetsgivarna och regeringen skjuter till pengar så tror jag det kommer bli en succé.

Anna Eriksson hoppas att höstens val kommer ändra en rad politiska beslut som ökar möjligheterna att få fler människor i arbete.
– Jag har en önskan när det gäller integration, att det går snabbare för utbildade människor som kommit till Sverige att få en validering som säkerställer deras kunskap.
– En annan del är sjukförsäkringarna som ligger helt politiskt men som jag är i nära kontakt med dagligen. Det måste finnas bättre hjälp. Är man sjuk måste man få vara hemma tills man är färdigbehandlad och utredd. Det berör alla, det spelar ingen roll vilket yrke du jobbar inom. Folk ska inte bli utförsäkrade när de är sjuka. Som det är idag jobbar de sjuka i både uppförsbacke och motvind. Det måste finnas bättre resurser att hjälpa dem som behöver det, både inom sjukvården och myndigheterna.
– Det är lätt att förstöra något för en svag människa som sedan tar ofantligt lång tid att bygga upp igen, menar Anna Eriksson.
Per Ågren har också haft sin beskärda del av människor som fallit genom skyddsnätet.
– Jag håller med Anna till fullo. Jag sitter ofta med de här ärendena som handlar om utförsäkringar. Vi har ett stort ansvar som politiker att lyfta frågorna uppåt i systemet för att få till en förbättring.

Missa inga nyheter! Följ Socialdemokraterna i Köping på Facebook!

Vidare vill han satsa på forskning.
 – Svensk industri står inför stora utmaningar att klara jobben med slimmade organisationer och att inte samtidigt bränna ut alla anställda. Vi som fackligt förtroendevalda och politiker vill i samarbete med företagen satsa på forskning och utveckling som gör att vi kan behålla den expertis vi har inom området. Men då krävs ett incitament från regeringen, säger Per Ågren.
– Industrin ska vara kvar. Den är en stor del av Köping. Vi har en otrolig kompetens som vi byggt upp sedan årtionden tillbaka med många specialister, speciellt inom kuggteknik. Vi måste behålla den kompetensen, säger Anna Eriksson.
– Vi har ett par stora industrier, men en rad mindre som är underleverantörer till de större. Det är viktigt att vi behåller dem, säger Per Ågren.
Tillsammans hoppas de kunna skapa bättre förutsättningar de närmsta åren, så att Köping fortsätter vara en bra kommun – för industrin och för dess invånare.
– Vi företräder våra medlemmar som förtroendevalda och alla i hela Köping som politiker, säger Anna Eriksson, och Per fyller i:
– Jag vill bidra till att skapa en bättre miljö i Köping, både för dess invånare och för företagen.