”För mig är politiken en möjlighet att bygga ett samhälle för alla”

Denna artikel är framtagen av Socialdemokraterna i Bollnäs.

För Marie Centerwall är politiken ett naturligt steg utifrån arbetet inom vården. En möjlighet att vara med och påverka. Nu jobbar hon för sin vision varje dag – att göra Bollnäs till en trygg, attraktiv kommun där alla känner sig välkomna oavsett ålder, bakgrund eller var man kommer ifrån.

– Bollnäs ska vara en kommun där invånarna går till jobbet, känner sig trygga och delaktiga. Tar ansvar, säger Marie.

I år är Marie Centerwalls åttonde år som kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs. Hon startade sin politiska bana i vuxen ålder. En naturlig följd av ett stort intresse för samhällsutvecklingen. Att kunna vara med och påverka ser hon som ett privilegium.
– Jag kom i kontakt med personer som var engagerade politiskt, det fick mig att känna att det var enkelt att kliva in och delta. Som enskild person har man stora möjligheter att agera och påverka istället för att bara tycka. Jag önskar att fler engagerade sig för att vara med och utforma samhället, säger hon.

Marie Centerwall är tjänstledig från sitt arbete som sjuksköterska. Erfarenheterna från jobbet inom vården har gett henne insikter som hon tar med sig in i politiken.
– Alla människor har rätt till sjukvård, det ska inte vara styrt efter inkomst. Jag har sett vilken betydelse det har. Det har präglat mig. Människovärdet är lika för alla. Det blir tydligt när man kommer in på livets svårigheter, säger hon med eftertanke.

För Marie är socialdemokratin en självklar politisk hemvist.
– Något som driver mig är alla människors lika värde och ett solidariskt utformat samhälle. Var och en ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund. Jag vill bidra till att forma ett samhälle för alla, säger hon med övertygelse.

En av de centrala frågorna som socialdemokraterna i Bollnäs jobbar för är jobben. Alla som kan ska jobba och kunna leva på sin lön.
– Bollnäs ska vara en kommun där invånarna går till jobbet, känner sig trygga och delaktiga. Tar ansvar, säger Marie.

För att nå dit satsar partiet på en tillväxtpolitik med stöd till näringslivsutveckling, investeringar i infrastruktur och kommunikation och service till företagare. Kompetensfrågan är också grundläggande.
– Vi ska locka till att studier är intressant och att barn och unga klarar skolan. Utbildning och lärande skapar möjlighet att byta yrke och skapa ny försörjning vid förändringar i livet. Den största friheten vi har är arbete och kompetens. Att vi kan försörja oss själva, säger hon.

Idag växer Bollnäs. Kommunen har nu passerat milstolpen 27 000 invånare. Tillväxten leder till en ökad efterfrågan på bostäder i olika former. Marie ser en utmaning i bostadsbristen för att samhället ska vara tillgängligt för alla.
– Vi måste ligga steget före genom att planlägga områden och ha ett översiktligt bostadsprogram. Det behöver finnas olika typer av boenden för olika skeden i livet och olika behov – mindre och större lägenheter, olika upplåtelseformer och så vidare.

Över lag handlar det om ett inkluderande samhälle där olika människor kan tillgodose sina behov. Studier visar att detta bidrar till inflyttning och att många väljer att bo kvar. Förutom att jobba med en mångfald av boendeformer ser Marie att jämställdhetsfrågorna är vitala.
– Jämställdhetsfrågorna är grundläggande frågor. Det ska vara lika förutsättningar oavsett om du är man eller kvinna, samhället ska vara lika för alla sorters människor. Det är oerhört viktigt. Vi behöver göra ett jämställdhetsarbete överallt, i alla verksamheter. I slutändan leder det till en bättre tillväxt, säger Marie.

Marie ser positivt på den om den omlokalisering av statliga myndigheter som sker från regeringens sida.
– Det är ett bra grepp. Jag ser så många fördelar med att statliga jobb placeras i Bollnäs som ligger så strategiskt, som ett hjärta i länet – bland annat kan det leda till en högre arbetsrotation. Det är också ett grepp som ger bra signaler. Det finns resurser i hela Sverige som vi bör ta vara på, för att landet ska hålla ihop. Och vi ska underlätta för att bo i Bollnäs. Det ska vara tryggt och trivsamt att bo här. Och alla är välkomna, betonar Marie.

Läs mer om Socialdemokraterna i Bollnäs politik här