SEB – företagarens bästa vän

Spara, låna, betala, investera eller försäkra. Oavsett hur ditt företags behov ser ut är SEB en trygg vän under hela resan.
– Vi finns med under hela företagets tillväxtresa. Vår breda kompetens inom företagsmarknaden uppskattas av våra kunder, säger företagsrådgivaren Amanda Schedin.

SEB – företagarens bästa vän

Driver du ett företag kan det vara tryggt att ha kontakt med en kompetent företagsrådgivare. Oavsett storleken på ditt bolag.

På SEB i Gävle finns en företagsmarknadsavdelning med sex företagsrådgivare med kompetens att tillgodose företagskundernas olika typer av behov. Det kan handla om allt ifrån hjälp med investeringar och sparande till försäkringar och allt vad det innebär att driva ett företag.
– Vi arbetar i team och utifrån kundens behov kan vi koppla in rätt kompetens. Vi har även specialister på kontoret med spetskompetens, vi vill vara med på hela företagets resa. SEB har hela paletten, berättar Amanda Schedin.

Vi arbetar i team och utifrån kundens behov kan vi koppla in rätt kompetens, berättar Amanda Schedin.

I hennes roll som företagsrådgivare ingår också att hantera en företagares privata ekonomi.
– Vi försöker finnas där som rådgivare i alla skeenden av företagets levnad, en del företag har vi tät kontakt med och andra bolag hör vi av oss till någon gång per år för att se om vi kan hjälpa till med något. Behoven är väldigt olika, säger företagsrådgivare Anders Wikholm.

Han tycker att en av bankens styrkor är just ursprunget och den långa bakgrunden som affärs- och företagsbank.
– En företagare kan ha kontakt med SEB under hela sin företagsresa och behöver aldrig byta bank om företaget på olika sätt förändras. De kan känna sig trygga med den kompetens vi besitter. Vi jobbar med helheten, ofta i team, men det kan vara otroligt skönt för ett företag att ha en huvudkontakt hela tiden, säger Anders Wikholm.

Första dagarna i maj flyttade SEB från Gävles citykärna till Teknikparken. En flytt som blev ett stort lyft för både kunder och personal. Den stora parkeringen utanför SEBs nya kontor är avgiftsfri och det finns dessutom busshållplats precis utanför.

En företagare kan ha kontakt med SEB under hela sin företagsresa och behöver aldrig byta bank om företaget på olika sätt förändras, säger Anders Wikholm

På entréplan förfogar banken över en öppen och välkomnande kundtjänst.
– Vi har blivit mer synliga och tillgängliga. Det finns även många företag i huset, vi hoppas de uppskattar att vår bank nu finns nära dem, säger Anders.

I samband med flytten utökade banken sina öppettider för att försöka anpassa sig efter kundernas behov. Just nu provar de sig fram med 8.30- 16.00 för obokade kundbesök. Vid bokade rådgivningsmöten är banken än mer flexibel. Tiden ska sedan utvisa hur kundernas behov egentligen ser ut.
– Lokalerna är trevligare, modernare och har bättre teknik som är utformade efter de behov som finns hos kunder idag, säger Amanda.

SEB driver sedan länge ett hållbarhetsarbete och kundbesöken i Gävle med omnejd görs på miljövänligt sätt.
– Då använder vi oftast elbil eller elmoped, berättar Anders Wikholm.