Maria Bertils – Radscans projektledare i Lahti: ”Utan rökgaskondensering skickas värmen ut i skorstenen”

I Lahti i Finland invigs snart ett kraftvärmeverk med en megastor biopanna. Den kommer att leverera 170 MW bioenergi och ytterligare 40 MW genom Radscans i Västerås rökgaskondensering. Och för projektledare Maria Bertils har uppdraget varit både utmanande och stimulerande.
HELHETSANSVAR. – Det är stimulerande att uppleva det vi har designat i drift och få vara med från början till dess projektet är överlämnas och känna att vi har lyckats, säger Maria Bertils projektledare på Radscan i Västerås.

HELHETSANSVAR. – Det är stimulerande att uppleva det vi har designat i drift och få vara med från början till dess projektet är överlämnas och känna att vi har lyckats, säger Maria Bertils projektledare på Radscan i Västerås.

Maria Bertils gillar stora projekt. Nu överlämnar hon snart resultatet av Radscans arbete i Lahti. 2016 gjorde hon samma sak i Stockholm då Värtaverkets biopanna KVV8 på 345 MW invigdes.
– Värtaverket har en av världens största bioeldade panna. Radscans kondenseringslösning möjliggjorde att ytterligare 100 MW värme kan utvinnas.

Det projektet tog knappt 3 år att genomföra och lika länge har hon varit Radscans projektledare i Lahti.

– Jag trivs med att arbeta med stora projekt. Det finns en utmanande komplexitet i dessa som jag tycker är stimulerande. Värtaprojektet var större – pannan levererar ju mer energi – men jag upplever Lahtis som ett mer komplext projekt med andra incitament som behövde tacklas.

Teamkänslan är viktig

Maria har jobbat inom Radscan i 20 år, först som konsult och senare som anställd. Hon trivs med den kombination av självständigt arbete och teamwork som finns på företaget.

– Först jobbade jag med mekanisk konstruktion i många år, sen – för sex år sedan – blev jag projektledare.

Vanligen består projekten av ett team på fem personer som genom sina olika kompetenser styr arbetet mot uppställt mål.

– Exakt hur man jobbar påverkas av vad man kan och vad man har för tid.

Och just denna flexibilitet anser Maria är en av de stora fördelarna med att arbeta i ett företag av Radscans storlek.

Läs även om Mikael Nilsson – nyanställd ingenjör på Radscan

– Vi är 20 anställda och det gör att alla har en väldigt stor del i det som sker. Det jag gör gör skillnad för projektet. Vi hjälps åt, diskuterar och genomför. Dyker det upp problem – ja då löser vi det, ofta gemensamt. Vi är mycket lösningsorienterade, säger Maria och fortsätter:
– Alla får ta stort ansvar och alla fattar egna beslut. Det uppskattar jag för på så sätt drivs projektet framåt. Att leverera det som är tänkt i rätt tid med rätt produkt är oerhört viktigt för oss och engagemanget är stort.

Delaktigheten i företagets verksamhet håller hon högt och uppskattar att ingen annan bestämmer vad hon eller de andra på Radscan ska göra.

– Vi som jobbar här är måna om våra anläggningar och ingen gör något bara för att någon sa det. Här finns ett engagemang som också gör jobbet stimulerande.

Framtidsvisionen för Radscan är att fortsätta verka för en renare planet och arbeta i team där man inte tävlar mot varandra.

– Alla medarbetare är delaktiga och utvecklar hur och med vad man vill jobba. Varje år har vi workshops där vi gemensamt bestämmer mot vilka mål vi ska jobba det närmaste året.

Maria ser nu fram mot sitt nästa stora projekt inom Radscan.

– Det går att påverka vilka arbetsuppgifter man vill ha på Radscan och för min del fortsätter jag gärna med att få ihop alla delar i ett större projekt inom rökgaskondensering, avslutar Maria Bertils, projektledare på Radscan i Västerås.

Läs även om Mikael Nilsson – nyanställd ingenjör på Radscan

Radscan AB i Västerås

Verksamhet: Leveransprojekt till Kraftvärmeverk. Levererar anläggningsdel, rökgaskondensering, som effektiviserar anläggningarna så att mindre bränsle måste förbrännas med bibehållen energiproduktion.
Grundades: 1999.

Antal anställda: 21.

Vision: Världsledande teknologi för en renare omvärld.

På G när det gäller miljön: Anläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Polen.

Hemsida: www.radscan.se

Visste du att: Var 20:e hus med fjärrvärme i Sverige värms idag med värme från en av Radscans anläggningar.

Siffrors tydliga språk: Sedan 2001 har Radscans teknik ökat nyttjandet av bränslet med 834 MW vilket gett minskat utsläpp av CO2 motsvarande 834 000 bilar! Man renar vatten motsvarande 480 m³/h vilket är lika med det dagliga behovet för 220 000 personer i ett utvecklingsland.