Miljöteknik i världsklass på Radscan i Västerås

Radscan är ett av världens mest framstående miljöföretag. Med sina 20-talet anställda och en omsättning på ca 130 miljoner ligger företaget i branschens absoluta framkant när det gäller tekniska lösningar som renar kraftvärmeverkens rökgaser.

Miljöteknik i världsklass på Radscan i Västerås

Miljöteknik i världsklass på Radscan i Västerås

Räknat från 2001 har företagets innovativa teknik bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp motsvarande 834 000 bilar.
– Det är superhäftigt att bidra till en renare värld, säger Helena general manager på Radscan. Det gör jobbet extra meningsfullt och var en starkt bidragande orsak till att jag sökte mig hit.

Helena har jobbat på Radscan sedan 2007. Kollegan Jonas Bergman i drygt 20. Han är teknisk chef och säljchef och var med och grundade Radscan.
– Det har hänt mycket med miljömedvetandet på senare år. Samhällets krav på minskade miljöutsläpp stärks och vi står inför stora tekniska utmaningar. I Sverige har vi kommit långt. Vi eldar inte längre med kol och idag har nästan alla kraftvärmeverk här rökgaskondensering. Men i våra grannländer ser det annorlunda ut.

Här tar vi tillvara allas hjärnor och vi behöver flera

Danmark och Finland exempelvis har många kolkraftverk kvar i bruk. Men nu följer de efter Sverige och börjar avveckla eldningen med kol.
– Inom 10 år ska det inte längre eldas med kol där heller.

TEKNIKNÖRD? – En ingenjörsexamen förenklar om man vill jobba på Radscan. Men det är inget krav. Här brinner vi alla för teknik och känner du igen dig vill jag gärna att du hör av dig, säger Helena Roos på Radscan i Västerås.
TEKNIKNÖRD? – En ingenjörsexamen förenklar om man vill jobba på Radscan. Men det är inget krav. Här brinner vi alla för teknik och känner du igen dig vill jag gärna att du hör av dig, säger Helena Roos på Radscan i Västerås.

Det här ger nya utmaningar för teknikerna på Radscan i Västerås. Nya biobränsleanläggningar behöver rökgasrening. Det som Radscan är experter på. Och ingen anläggning är lik den andra.
– Vårt arbete är mycket kreativt. Uppdraget är att lösa kundens svårigheter i nya processer baserade på den tekniska erfarenhet och kunskap som finns här på Radscan. Vi får hela tiden skapa nya lösningar och det sporrar.

Som tekniker på Radscan leder man sina egna projekt och är delaktig i hela processen.
– Det är meningsfullt att se resultatet av det man har skapat. ”Shit tänkte jag första gången jag ledde ett projekt”, säger Helena och fortsätter:
– Jag var 1/5 del av projektet och hade som processingenjör designat systemet. Men jag fick också vara med hela vägen ända fram till överlämnandet till kund. Det kändes så kul.

MILJÖFÖRETAG. – Vi skapar teknik i världsklass som påtagligt minskar utsläppen i samhället, säger Helena Roos och Jonas Bergman på Radscan i Västerås.
MILJÖFÖRETAG. – Vi skapar teknik i världsklass som påtagligt minskar utsläppen i samhället, säger Helena Roos och Jonas Bergman på Radscan i Västerås.

Samarbetsklimatet på Radscan bygger på kommunikation och att dela kunskaper.
– Här utgår vi från att alla är kompetenta att lösa sin uppgift. Friheten är stor och vi förväntar oss frågor från varandra. Ingen håller inne med sin kunskap och det gör att alla växer.

Sammantaget är kunskapen inhouse på Radscan världsunik. Det, tillsammans med leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser, har resulterat i ett dagsläge med väldigt många förfrågningar från omvärlden.
– Vi designar de allra flesta delarna i våra anläggningar internt här i Västerås. Det är ovanligt i branschen och gör att vi kan optimera anläggningarna på ett unikt sätt, säger Jonas.

STORT PROJEKT. – Just nu är vi i fasen att lämna över ett stort rökgasreningsprojekt för en kraftvärmeanläggning i Lahti, berättar Jonas Bergman på Radscan i Västerås. Bilderna i collaget är från anläggningarna i Lahti och Södertälje.
STORT PROJEKT. – Just nu är vi i fasen att lämna över ett stort rökgasreningsprojekt för en kraftvärmeanläggning i Lahti, berättar Jonas Bergman på Radscan i Västerås. Bilderna i collaget är från anläggningarna i Lahti och Södertälje.

Just nu laddar Radscan för en stor överlämning i Lahti där det byggs en 150 MW biopanna till vilken Radscan levererar kondensering. Och fler nya projekt står för dörren.
– Nu ser också Polen över sin koleldning och självklart är Radscan med på det tåget. Det är superhärligt att bidra till en renare värld, avslutar Helena Roos, general manager på Radscan i Västerås.

Radscan AB i Västerås

Verksamhet: Leveransprojekt till Kraftvärmeverk. Levererar anläggningsdel, rökgaskondensering, som effektiviserar anläggningarna så att mindre bränsle måste förbrännas med bibehållen energiproduktion.
Grundades: 1999.

Antal anställda: 21.

Vision: Världsledande teknologi för en renare omvärld.

På G när det gäller miljön: Anläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Polen.

Hemsida: www.radscan.se

Visste du att: Var 20:e hus med fjärrvärme i Sverige värms idag med värme från en av Radscans anläggningar.

Siffrors tydliga språk: Sedan 2001 har Radscans teknik ökat nyttjandet av bränslet med 834 MW vilket gett minskat utsläpp av CO2 motsvarande 834 000 bilar! Man renar vatten motsvarande 480 m³/h vilket är lika med det dagliga behovet för 220 000 personer i ett utvecklingsland.