Converflex väljer trygg fjärrvärme från Örnsköldsvik: ”Det bara fungerar”

Driftsäkerhet, ekonomi och miljö. För Lars Norén, vd på förpackningsproducenten Converflex i Örnsköldsvik, finns det flera tunga skäl att välja fjärrvärme från Övik
Energi.
– Det bästa betyget är att vi knappt märker av fjärrvärmen. Den bara fungerar, säger han.

Converflex väljer trygg fjärrvärme från Örnsköldsvik: "Det bara fungerar"

Converflex producerar bland annat emballage för pappersbranschen och påsar till stora livsmedelsföretag som gör havregryn, müsli, mjöl och bröd. Huvudkontoret ligger i Arnäsvall, strax norr om centrala Örnsköldsvik. Företaget har 24 anställda och produktionen körs i skift där verksamheten går dygnet runt. Det betyder att driftssäkerheten är viktig. Ett stopp i produktionen innebär stora problem med leveranserna.
– Innan hade vi värmepannor. Gick en panna sönder så blev det kris, säger Lars Norén. Med fjärrvärme är driftssäkerheten hög.
– Det har fungerat jättebra. Vi har inte haft några som helst ofrivilliga stopp, och det är viktigt för oss, säger Lars.

”Det bara fungerar”

Företagets lokaler är stora och ska värmas upp. Det behövs också stora mängder varmt vatten för att skölja av tryckpressarna. Att välja fjärrvärme från Övik Energi har visat sig
vara en god investering.
– Ekonomiska skäl har varit en stor orsak till valet, säger Lars Norén.
– Naturligtvis är miljöaspekten också viktig för oss. Och att det är en lokal aktör. Det skulle kännas knepigt att köpa den här typen av tjänst utifrån.

Att ha regelbunden kontakt med Övik Energis personal är något som Lars Norén också uppskattar.
– Närvaron och kontakten med fysiska möten mellan kund och säljare går inte att digitalisera bort. Det är jätteviktigt för oss, säger han.

Vill du veta mer om fjärrvärme från Övik energi? Läs mer här.

Fjärrvärme från Övik Energi

Fjärrvärme är trygg och driftssäker uppvärmning – den bara fungerar år ut och år in.

Fjärrvärmen är resurseffektiv och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den produceras till största delen av rester som bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik.

Övik Energi arbetar för attraktiva priser genom att varje år effektivisera och hålla nere kostnaderna. Vid nybyggnation innebär fjärrvärme dessutom låg investeringskostnad och i driften är underhållskostnaderna låga.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna någon av
våra säljare på 0660-789 02 eller läs mer på ovikenergi.se.